Our Address

Ukrainian Evangelical Theological Seminary
Address: 57 Kvitky Tsisyk Str.
Pushcha-Vodytsia Kyiv Ukraine
04075

Tel: +380 44 401 82 41

Email: welcome2u@uets.net

PO Box 8 Kyiv Ukraine 04075