Арттерапія

Сертифікат, заочна форма навчання
Набір на програму буде здійснюватися 2025 року

Зв'язатись з нами

Мета програми

Навчити фахівців, волонтерів і служителів навичкам володіння арттерапевтичними методами, які дозволяють поглибити якість діагностики, та допомогти у сфері індивідуального і групового консультування.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для психологів;
 • Для пасторів та лідерів служінь;
 • Для соцпрацівників;
 • Для тих, хто хоче служити у сфері арттерапії.

Вимоги до абітурієнтів

 • Приналежність до помісної церкви;
 • Атестат про повну середню освіту;
 • Вік від 22 років.

Тривалість та форма навчання

 • Заочна форма;
 • 3 сесії по 2 тижні за рік;
 • Сертифікат – 2 роки.

Вартість:

 • навчання – 14 100 грн / рік;
 • проживання – 3 630 грн / рік;
 • харчування – 5 400 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • духовна й особистісна зрілість та відповідальність;
 • емоційна стабільність та критичне ставлення до себе;
 • емпатія.

Знання

 • розуміння базових понять про категорії та види арттерапії;
 • знайомство з кожним із базових методів та групою інноваційних методів;
 • розуміння особливості використання арттерапії в кризовому консультуванні.

Навички

 • володіння інструментами щодо екологічного консультування;
 • розуміння особливостей використання арттерапії в кризовому консультуванні;
 • уміння інтегрувати техніки / методики арттерапії та здатність їх модифікувати.

Основні предмети

 • Моделі інтеграції богослов’я та психології

  Курс розглядає різні підходи до взаємодії двох систем знань – богослов’я та психології.

 • Вікова психологія

  Предмет подає цілісний погляд на особистість з позиції віку та знайомить з основними проблемами розвитку й спробами їх вирішення; з чутливими періодами розвитку особистості на різних етапах індивідуального розвитку; з особливостями протікання психічних процесів емоційної, вольової, соціальної та мотиваційної сфер особистості.

 • Мовна креативність

  Один із напрямків арттерапії, що розвиває здатність за мінімальний час знаходити максимально точні та ефективні мовні засоби для результативного спілкування.

 • Базова ізотерапія

  Один із найрозвиненіших напрямків арттерапії, який передбачає використання образотворчих засобів та можливостей для особистісного розвитку.

 • Систематичне богослов’я: сотеріологія

  Курс знайомить студентів з богослов’ям спасіння в його різних аспектах, історично сформованими підходами в розумінні спасіння та цілісним і збалансованим біблійним поглядом на спасіння.

 • Систематичне богослов'я: богословська антропологія та хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Інноваційна ізотерапія

  Інноваційна ізотерапія – терапія образотворчим мистецтвом, насамперед – малюванням. Наразі предмет охоплює кавомалювання, інтуїтивне малювання та нейрографіку.

 • Навички та техніки психологічного консультування

  Предмет спрямований на ознайомлення із сучасними підходами до практики психологічного консультування; вироблення практичних умінь і навичок; формування морально-моральних норм і відповідальності; усвідомлення професійної ідентичності та становлення професійної компетентності. Мета – озброїти студентів основними технологіями психологічного консультування через розкриття специфіки роботи з різними категоріями клієнтів та їхніми запитами.

 • Пісочна терапія

  Пісочна терапія передбачає глибинну роботу з людськими почуттями, дає можливість проаналізувати багато стратегій поведінки, відкриває доступ до затиснутих станів, активізує творчість і дослідницький інтерес.

 • Фототерапія

  Напрям арттерапії, пов’язаний із застосуванням фотографії для розв’язання різноманітних психологічних проблем, а також для розвитку та гармонізації особистості.

 • Колажування та артбуки

  Колаж та артбук дозволяють розкрити потенційні можливості людини, впорядкувати її чуттєвий досвід та структурувати інформацію завдяки візуальному поданню.

 • Кризове консультування

  Предмет знайомить студентів із загальними принципами та методами роботи в кризових ситуаціях; надає можливість опанувати навичками й техніками консультування та психологічного супроводу людей у кризових ситуаціях.

 • Музична терапія

  Музична терапія – це арттерапевтичний напрям, який використовує музику та музичні інструменти з метою корекції емоційних станів при комунікативних труднощах, а також для лікування різних соматичних і психосоматичних захворювань. В основу музичної терапії закладено психотерапевтичну дію музики на людину.

 • Терапія за допомогою круглих предметів та малюнка в колі

  Малювання в колі та/або використання круглих предметів дає людині можливість познайомитися зі своїми складними сторонами, визначити можливі варіанти розв’язання проблем і побудувати ресурсний стан.

 • Групове консультування

  Предмет знайомить студентів із теоретичними принципами та методами консультування різних груп, а також дає можливість отримати власний досвід проведення групового консультування на заняттях.

 • Групові техніки арттерапії

  Техніки групової арттерапії створені для роботи в парах чи групах. Вони допомагають виявити групову динаміку, групові ролі та очікування, можливу перспективу групового розвитку.

 • Фільмотерапія

  Фільмотерапія – це система методів, що сприяють духовному та психічному зціленню клієнта, здобування необхідних знань, умінь та навичок у ході роботи з його реакціями, отриманими до, під час та після перегляду кіно, мультфільмів, шоу, кліпів і будь-якого іншого аудіовізуального відеоряду.

 • Психологічне консультування та психокорекція дітей і підлітків

  Мета викладання: сформувати у студентів професійні знання та вміння в галузі психотерапії дітей і підлітків, сприяти повнішому та глибшому розумінню сутності різних підходів у психокорекції дітей і підлітків, опанувати основні вимоги щодо проведення психотерапевтичного процесу.

 • Казкотерапія

  Казкотерапія передбачає використання зцілювального метафоричного потенціалу казок.

 • Бібліотерапія

  Бібліотерапія передбачає використання притч та інших текстів, їхній метафоричний аналіз й усвідомлення моделей поведінки з подальшим вибором найефективніших з-поміж них.

 • Систематичне богослов’я: теологія

  Курс спрямовано на ознайомлення із вченням про Бога (Теологія) та вченням про Христа і Святого Духа (Христологія та Пневматологія). Особливу увагу приділено визначенню природи віри в християнського Бога, Його опис, розуміння ролі Трійці в спасінні та щоденному ходінні християнина.

 • Систематичне богослов’я: еклезіологія та есхатологія

  Предмет спрямовано на ознайомлення студентів із вченням про Церкву (Екклесіологія), сутністю, цілями і формами її управління християнської церкви, а також із вченням про останні дні (Есхатологія), події «останнього часу» та підходи до їхнього тлумачення.

 • Психологічне консультування осіб з адикцією

  Курс розглядає, як хімічні речовини впливають на окремі сфери людини та на її цілісність як особистості. Студенти вчаться діагностувати проблему й надавати допомогу методами, що базуються на клінічних дослідженнях і стандартах.

 • Тілесна та танцювальна терапія

  Цей вид арттерапії пов’язаний із використанням спільного потенціалу ритму, музики, танцю та кольору в контексті тілесного досвіду.

 • Сімейне консультування

  Курс спрямовано на вивчення базових понять психології сім’ї та шлюбу, теоретичних і методичних підходів консультаційного та психокорекційного впливу на подружжя й сімейні стосунки; формування вміння проводити діагностику родинних, дитячо-батьківських і подружніх взаємин, а також здійснювати профілактичну та консультативну роботу з сім’єю методами сучасного сімейного консультування, корекції, профілактики й психоедукації (просвітництво).

 • Ландшафтна терапія

  Цей вид терапії пов’язаний із виходом людини за межі арттерапевтичного кабінету: прогулянками на свіжому повітрі, пошуком та використанням знайдених предметів і матеріалів, створенням з них артоб’єктів.

 • Техніки соціально-психологічного тренінгу / Соціально-психологічний тренінг

  Курс спрямовано на вивчення закономірностей і динаміки групової активності людей під час психологічного тренінгу, соціальних і психологічних впливів; ознайомлення з різними формами роботи під час групової взаємодії, а також опановування основами розробки та проведення психологічного тренінгу, аналізом групової динаміки й основними підходами, прийомами та засобами сучасного психологічного тренінгу.

 • Лялькотерапія

  Лялькотерапія – це метод психологічної корекції різних станів за допомогою ляльок. Використовується в різних напрямках психотерапії.

 • Основи психосоматики та психологічного здоров’я людини

  Предмет знайомить студентів із поняттям й основними критеріями психологічного здоров’я та взаємозв’язку тіла й психіки людини, причинами виникнення психосоматичних порушень і захворювань. Також студенти опановують основні принципи діагностики та надання психологічної допомоги в роботі з людьми.

 • Метафоричні асоціативні картки

  Вивчення предмета допоможе освоїти проєктивну, діагностичну, терапевтичну функції користування метафоричними картками як інструмент практичного психолога, що дозволяє працювати в індивідуальному та груповому форматі.

 • Ігротерапія

  Метод терапевтичного впливу на дітей і дорослих із використанням гри. Гра сприяє встановленню емоційно близьких стосунків, знімає напругу, страх перед людьми довкола, позаяк актуалізує дитячий аспект поведінки, думки.

 • Артметодики в роботі зі страхами та фобіями

  Психологія опрацювання страхів і фобій спирається на просту закономірність: страх можна перемогти. В основі предмета – опанування методик подолання фобій через вплив мистецтва.

 • Артметодики в роботі з глиною

  Глинотерапія має особливий потенціал у розвиток емоційного інтелекту.

 • Тістопластика

  Тістопластика – це ліплення декоративних виробів із солоного тіста, пластиліну та інших подібних матеріалів. У цьому предметі також розглядатиметься ліплення з фольги.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

02

Отримайте рекомендацію

вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

04

Пройдіть співбесіду з приймальною комісією

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача

Контакти

Керівник програми

Ульянова Вікторія

viktoriia.ulianova@uets.net
+380 67 565 87 49

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини