Бакалавр музичного служіння

у 2022 році набір на цю програму не здійснюється
Денна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета програми

Програма готує служителів поклоніння, які: мають богословське осмислення поклоніння, високий рівень музичної компетентності та виконавчої майстерності, здатні навчати церкву богослов’ю через пісні поклоніння, мають інструментарій, щоб створювати команди служіння поклоніння, вести церкву в поклонінні Богові та навчати інших.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для лідерів та учасників музичного служіння;
 • Учасників гуртів прославлення, сольних вокальних виконавців, хористів, інструменталістів;
 • Християн, які прагнуть розвинути свої музичні здібності й поглибити знання Біблії та богослов’я в сфері поклоніння.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви (водне хрещення);
 • Атестат про повну середню освіту;
 • Бажано диплом про закінчення ДМШ або коледжу (педагогічного, музичного);
 • Обов’язкове складання вступного творчого екзамену.

Тривалість та форма навчання

 • Денна форма навчання
 • Диплом бакалавра музичного служіння – 3 роки

Вартість навчання

 • Внесок студента: 27 400 грн
 • Навчання – 10 000 грн/рік
 • Проживання – 7 200 грн/рік
 • Харчування – 10 200 грн/рік

Результати навчання

Характер

 • Розвиток освіти;
 • Активна громадянська позиція й готовність робити вклад у музичну культурну спадщину країни та суспільства через пропагування християнських цінностей у своїй творчій діяльності.

Знання

 • Базові знання з теології, біблеїстики та основ християнського віровчення;
 • Знання основ організації церковного музичного служіння, богослов’я поклоніння та принципів лідерства;
 • Базові теоретичні знання з області музичного мистецтва та богослов’я.

Навички

 • Здатність вести церкву в поклонінні відповідно до контексту, а також планувати й організовувати поклоніння під час богослужіння;
 • Здатність творчо мислити, писати аранжування, створювати пісні;
 • Здатність навчати базовим знанням музикантів-початківців і членів груп прославлення.

Програма навчання

 • Історія музики

  Предмет складається з 28 лекцій та вивчає загальний розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, допомагає зрозуміти походження сучасних стилів та жанрів музики, знайомить з найбільш відомими творами музичного мистецтва.

 • Елементарна теорія музики

  Предмет викладається в першому (ЕТМ I) та другому (ЕТМ II) семестрах; містить 42 лекції. Предмет досліджує основні закономірності будови музичних елементів (інтервали, акорди, гами тощо) та логіку їхнього співвідношення; формує навички точного й грамотного запису нотного тексту (ноти, паузи, ритмічне групування тощо); надає знання спеціальної музичної термінології та формує уміння оперувати ними.

 • Сольфеджіо

  Предмет викладається в першому та другому семестрах; містить 42 практичних заняття. Предмет закріплює базовий рівень знань з предмета, розвиває музичні здібності (слух, пам’ять, ритм); допомагає виявити творчі задатки студентів, знайомить з теоретичними основами музичного мистецтва. Студенти практикуються, інтонуючи гами, інтервали, акорди, секвенції, визначаючи на слух певні ритмічні формули та мелодичні звороти.

 • Загальне фортепіано

  Предмет викладається протягом двох семестрів. Студенти проходять його в групах по 3–1 пари на тиждень. Предмет охоплює базову постановку піаністичного апарату; вивчення базової нотної грамоти; акомпанемент та обігрування акордів, виконання нескладних музичних творів. Предмет відіграє практичне та важливе значення для розвитку музичних здібностей; має міжпредметні зв’язки з такими предметами: Сольфеджіо, Теорія музики, ОГС, Гармонія, ВІА.

 • Вокал Спеціальність І

  Практичний спеціальний предмет, мета якого – базова підготовка вокалістів гуртів прославлення, а також вокалістів-виконавців у процесі систематичних занять з вокалу. 1 аудиторна година / 1 раз на тиждень. На першому році навчання предмет допомагає засвоїти основм формування, розвитку й охорони співацького голосу, а також роботи над музичним твором.

 • Гітара акустична, електрогітара, бас-гітара

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Мета предмету – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента в процесі засвоєння навчального репертуару для гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності, самостійної професіональної роботи та для участі в служінні в групах прославлення.

 • Фортепіано / клавіші

  Практичний спеціальний предмет, який триває 3 роки / 2 години на тиждень. Предмет охоплює постановку рук, набуття фортепіанної техніки, вивчення сучасних творів по нотах та їхній аналіз, підбір на слух, базові навички імпровізації, вміння грати акомпанемент, навик знімати партію на слух, вміння грати в ансамблі, розуміння своєї ролі та функції як музиканта-клавішника в церковному служінні. Основне завдання – оснастити студента знаннями та навичками для якісного служіння в церкві на клавішному інструменті.

 • Ударні інструменти

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Під час навчання студент займається підготовкою до інструментально-виконавської діяльності в колективі, розвиває власні інструментально-виконавські навички за спеціальністю, отримує розширення музичного світогляду через практичне ознайомлення з провідними інструментальними творами різних музичних стилів і направлень сучасної та старої естрадної, джазової музики; розвиває образне мислення та художній смак.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо.

 • Огляд Нового Заповіту

  Базовий предмет, який допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Біблійні принципи служіння хвали і поклоніння

  Модульний предмет; містить 24 години лекційного матеріалу; 12 годин в першому семестрі, 12 – у другому. Під час вивчення цього предмета студенти отримують розгорнутий опис основних біблійних принципів служіння хвали та поклоніння для сучасної євангельської церкви.

 • Хоровий клас

  Хоровий клас, або естрадний хор – предмет, який студенти вивчають протягом трьох років, є суто практичним; містить 2 аудиторні години /1 раз на тиждень. Курс допомагає практично засвоювати біблійні принципи поклоніння, вдосконалювати професійні навички, а також знайомитись із найкращими зразками світового спадку хорової музики прославлення.

 • Вокально-інструментальний ансамбль

  Предмет практичного спрямування, один із ключових предметів програми; містить 3 аудиторні години / 1 раз на тиждень. Предмет допомагає змоделювати ефективний репетиційний процес, під час якого студенти практично застосовують знання з богослов’я поклоніння, працюють над навичками злагодженої ансамблевої роботи, вчаться різноманітно готуватись до проведення музичної частини поклоніння на богослужінні.

 • Принципи організації науково-дослідної роботи

  Предмет допомагає сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, курс розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Церковна праксеологія

  Предмет націлено на духовне формування людини з огляду на євангельські традиції. Матеріал предмета гармонійно поєднує вивчення богослов’я та християнських духовних практик. Особливу увагу зосереджено на таких практиках: пошук Бога, молитва, роздуми над Святим Письмом, наставництво, пост, усамітнення тощо.

 • Богослов’я поклоніння

  Предмет викладається в другому семестрі; містить 14 лекцій / 1 лекція на тиждень. Предмет досліджує предмет поклоніння шляхом вивчення Старого та Нового Завітів, щоб розвинути й поглибити засвоєння базових знань богослов’я поклоніння загалом у контексті вчення Біблії. Особливу увагу приділено відповідному застосуванню цього богослов’я у сучасному церковному богослужінні.

 • Сольфеджіо

  Предмет викладається в першому та другому семестрах; містить 42 практичних заняття. Предмет закріплює базовий рівень знань з предмета, розвиває музичні здібності (слух, пам’ять, ритм); допомагає виявити творчі задатки студентів, знайомить з теоретичними основами музичного мистецтва. Студенти практикуються, інтонуючи гами, інтервали, акорди, секвенції, визначаючи на слух певні ритмічні формули та мелодичні звороти.

 • Прикладна Гармонія I, II

  Предмет викладається в першому (Прикладна гармонія I) та другому (Прикладна гармонія II) семестрах; містить по 28 лекцій / 2 лекції на тиждень в кожному семестрі. Предмет досліджує закономірності звуковисотної організації музики, принципів об’єднання звуків у співзвуччя (акорди), ладо-функціональних і фонічних норм їхнього зв’язку й взаємодії, принципів взаємодії гармонії та мелодії. Особливу увагу приділено практичному засвоєнню та розвитку навичок, необхідних для роботи майбутніх лідерів і членів груп прославлення.

 • Основи гармонічного супроводу І

  Предмет викладається протягом двох семестрів; містить 28 практичних занять. Інструмент: фортепіано, клавіші. Основи гармонічного супроводу – це практичний предмет для вивчення різних підходів і способів гармонізації вокальних творів під час їх виконання на фортепіано. Вивчення предмета охоплює аналіз доцільності та підбору видів аранжування, зважаючи на роль клавішної партії в ансамблі. Предмет тісно пов’язаний із предметом Прикладна гармонія та продовжує курс Загальне фортепіано І курсу навчання.

 • Інструментальне аранжування І

  Предмет викладається в першому та другому семестрі; містить 28 лекцій / 1 лекція на тиждень. Предмет вивчає аранжування як сукупність музичних явищ і компонентів та вміння їх організувати творчо й впорядковано. Теорія поєднується з практикою аранжування пісень під час репетицій та в студійних умовах.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Предмет охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу предмету сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Хоровий клас

  Хоровий клас, або естрадний хор – предмет, який студенти вивчають протягом трьох років, є суто практичним; містить 2 аудиторні години /1 раз на тиждень. Предмет допомагає практично засвоювати біблійні принципи поклоніння, вдосконалювати професійні навички, а також знайомитись із найкращими зразками світового спадку хорової музики прославлення.

 • Богослов’я поклоніння

  Предмет викладається в другому семестрі; містить 14 лекцій / 1 лекція на тиждень. Предмет досліджує предмет поклоніння шляхом вивчення Старого та Нового Завітів, щоб розвинути й поглибити засвоєння базових знань богослов’я поклоніння загалом у контексті вчення Біблії. Особливу увагу приділено відповідному застосуванню цього богослов’я у сучасному церковному богослужінні.

 • Вокально-інструментальний ансамбль

  Предмет практичного спрямування, один із ключових предметів програми; містить 3 аудиторні години / 1 раз на тиждень. Предмет допомагає змоделювати ефективний репетиційний процес, під час якого студенти практично застосовують знання з богослов’я поклоніння, працюють над навичками злагодженої ансамблевої роботи, вчаться різноманітно готуватись до проведення музичної частини поклоніння на богослужінні.

 • Музичне продюсування

  Предмет викладається в другому семестрі; містить 14 лекцій / 1 лекція на тиждень. Це базовий предмет музичного продюсування. На ньому студенти опановують роботу з DAW, вивчають інтерфейс, роботу з MIDI, роботу з AUDIO. Також вивчають поняття музичної форми, шлях написання та продюсування своєї музики від початку створення і до стрімінгових платформ та огляд системи музичного бізнесу в світі.

 • Стилі і жанри музики

  Модульний предмет, містить 14 аудиторних занять. Студенти самостійно засвоюють усю теорію через обробку поданого матеріалу. Під час практичних занять з викладачем студенти опановують основні музичні елементи різних сучасних стилів музики, вчаться розрізняти стилі, а також застосовувати знання на практиці.

 • Прикладне богослов'я: місіологія

  Предмет розкриває основи місіонерства, охоплюючи дослідження біблійного вчення про місіонерство; історії місіонерської діяльності; роль культури в місіонерському служінні, а також стратегію місіонерської діяльності. Особливу увагу зосереджено на практичних питаннях розвитку місіонерської діяльності помісної церкви.

 • Вокал

  Практичний спеціальний предмет, мета якого – підготовка вокалістів гуртів прославлення, а також вокалістів-виконавців у процесі систематичних занять з вокалу. 1 аудиторна година / 2 рази на тиждень. На другому році навчання предмет допомагає закріпити базові знання, отримані на першому курсі, і розвинути якість співацького звука й вокальних та художньо-виконавських навичок завдяки ознайомленню з різними стилями музики (насамперед з джазом). Можливо взяти, як додаткову спеціальність.

 • Гітара акустична, електрогітара, бас-гітара

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Мета предмету – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента в процесі засвоєння навчального репертуару для гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності, самостійної професіональної роботи та для участі в служінні в групах прославлення. Можливо взяти, як додаткову спеціальність.

 • Ударні інструменти

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Під час навчання студент займається підготовкою до інструментально-виконавської діяльності в колективі, розвиває власні інструментально-виконавські навички за спеціальністю, отримує розширення музичного світогляду через практичне ознайомлення з провідними інструментальними творами різних музичних стилів і направлень сучасної та старої естрадної, джазової музики; розвиває образне мислення та художній смак. Можливо взяти, як додаткову спеціальність.

 • Фортепіано / клавіші

  Практичний спеціальний предмет, який триває 3 роки / 2 години на тиждень. Предмет охоплює постановку рук, набуття фортепіанної техніки, вивчення сучасних творів по нотах та їхній аналіз, підбір на слух, базові навички імпровізації, вміння грати акомпанемент, навик знімати партію на слух, вміння грати в ансамблі, розуміння своєї ролі та функції як музиканта-клавішника в церковному служінні. Основне завдання – оснастити студента знаннями та навичками для якісного служіння в церкві на клавішному інструменті. Можливо взяти, як додаткову спеціальність.

 • Прикладна гармонія

  Предмет викладається в першому (Прикладна гармонія I) та другому (Прикладна гармонія II) семестрах; містить по 28 лекцій / 2 лекції на тиждень в кожному семестрі. Предмет досліджує закономірності звуковисотної організації музики, принципів об’єднання звуків у співзвуччя (акорди), ладо-функціональних і фонічних норм їхнього зв’язку й взаємодії, принципів взаємодії гармонії та мелодії. Особливу увагу приділено практичному засвоєнню та розвитку навичок, необхідних для роботи майбутніх лідерів і членів груп прославлення.

 • Комп’ютерні технології

  Практичний предмет у першому та другому семестрі; містить 14 лекцій / 1 лекція на тиждень. Студенти опановують комп’ютерні програми для створення музики, у студійних умовах працюють над створенням нових проєктів / пісень, вивчають технічний інструментарій для накопичення та обробки аудіоматеріалу.

 • Хоровий клас

  Хоровий клас, або естрадний хор – предмет, який студенти вивчають протягом трьох років, є суто практичним; містить 2 аудиторні години /1 раз на тиждень. Предмет допомагає практично засвоювати біблійні принципи поклоніння, вдосконалювати професійні навички, а також знайомитись із найкращими зразками світового спадку хорової музики прославлення.

 • Вокально-інструментальний ансамбль

  Предмет практичного спрямування, один із ключових предметів програми; містить 3 аудиторні години / 1 раз на тиждень. Предмет допомагає змоделювати ефективний репетиційний процес, під час якого студенти практично застосовують знання з богослов’я поклоніння, працюють над навичками злагодженої ансамблевої роботи, вчаться різноманітно готуватись до проведення музичної частини поклоніння на богослужінні.

 • Прикладне богослов’я: лідерство

  Протягом курсу розглядається коротка історія вивчення підходів до лідерства, включно з оглядом сучасних теорій. Предмет ґрунтується на припущенні, що немає єдиного розуміння й типу лідерства, натомість у різні періоди панує суспільний запит на той чи інший тип лідера.

 • Методика викладання музичних дисциплін

  Предмет викладається викладачами спеціальності: вокал, інструмент; вивчається протягом другого семестру, містить 14 аудиторних годин. Предмет завершується усним екзаменом. Студенти вивчають основні складові методології викладання вокалу чи інструмента. Прикладна гармонія III, IV

 • Вокальне аранжування

  Практичний предмет, який складається з 45 аудиторних занять. Студенти вивчають засоби створення вокального аранжування для різного вокального складу й кількості партій, опановують навички доцільного і вдалого підбору гармонії та створення вокальних партій для пісень прославлення. Під час виконання практичних завдань з предмета використовуються нотні редактори.

 • Інструментальне аранжування

  Предмет викладається в першому та другому семестрі; містить 28 лекцій / 1 лекція на тиждень. Предмет вивчає аранжування як сукупність музичних явищ і компонентів та вміння їх організувати творчо й впорядковано. Теорія поєднується з практикою аранжування пісень під час репетицій та в студійних умовах.

 • Лідерство у музичному служінні

  Предмет викладається протягом одного семестру, містить 14 аудиторних занять (лекційні й семінарські заняття та різні види самостійної роботи). Предмет охоплює вивчення основних функцій, завдань, бачення лідера прославлення, а також принципи організації музичного служіння в помісній церкві. Для викладання окремих тем запрошуються служителі-практики та фахівці в вузьких сферах: пастори, лідери прославлення, фахівці в сфері менеджменту.

 • Вокал

  Практичний спеціальний предмет, мета якого – підготовка вокалістів гуртів прославлення, а також вокалістів-виконавців у процесі систематичних занять з вокалу. 2 аудиторні години / 1 раз на тиждень. На третьому році навчання предмет допомагає розвинути навички самоорганізації, підбору репертуару, імпровізації й вокальної витривалості студентів.

 • Гітара акустична, електрогітара, бас-гітара

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Мета предмету – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента в процесі засвоєння навчального репертуару для гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності, самостійної професіональної роботи та для участі в служінні в групах прославлення.

 • Ударні інструменти

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Під час навчання студент займається підготовкою до інструментально-виконавської діяльності в колективі, розвиває власні інструментально-виконавські навички за спеціальністю, отримує розширення музичного світогляду через практичне ознайомлення з провідними інструментальними творами різних музичних стилів і направлень сучасної та старої естрадної, джазової музики; розвиває образне мислення та художній смак.

 • Фортепіано / клавіші

  Практичний спеціальний предмет, який триває 3 роки / 2 години на тиждень. Предмет охоплює постановку рук, набуття фортепіанної техніки, вивчення сучасних творів по нотах та їхній аналіз, підбір на слух, базові навички імпровізації, вміння грати акомпанемент, навик знімати партію на слух, вміння грати в ансамблі, розуміння своєї ролі та функції як музиканта-клавішника в церковному служінні. Основне завдання – оснастити студента знаннями та навичками для якісного служіння в церкві на клавішному інструменті.

 • Дипломний проєкт

  Практичний предмет у першому та другому семестрі; містить 14 практичних занять у першому семестрі та 28 практичних занять у другому семестрі. Студенти працюють над організацією великого концерту, який має на меті презентувати їхні вміння й навички як музикантів, богословів та організаторів служіння. Викладач організовує та розподіляє роботу між студентами курсу. Студенти самостійно готуються, працюють над кожною сферою, організовують репетиції, планують програму та репертуар під наглядом куратора проєкту. Наприкінці курсу відбувається захист диплому – концерт, за виконання якого студенти отримують оцінку за проєкт.

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Фред Хьюман

• Магістр дослідження поклоніння, Robert E. Webber...

ОСВІТА


2015 р.  – Robert E. Webber Institute for Worship Studies, Jacksonville, Флорида,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Хлиста Володимир

• Магістр музичного мистецва, ЛНМУ ім. Лисенка, Львів,...

ОСВІТА


2003 р. – ЛНМУ ім. Лисенка, Львів, Україна.

Кваліфікація: Магістр. Хорове...

Детальніше про викладача
photo-rector

Фіалко Віолетта Олександрівна

• Магістр, концертний піаніст-виконавець, викладач,...

ОСВІТА


2022 р. – НМАУ ім. П.І. Чайковського, м. Київ.

Кваліфікація: Магістр, концертний...

Детальніше про викладача
photo-rector

Ушенко Іван Сергійович

• Молодший спеціаліст за напрямом «Ударні інструменти», КІМ...

ОСВІТА


2019 р. – КІМ ім. Глієра, Україна.

Кваліфікація: Молодший спеціаліст....

Детальніше про викладача
photo-rector

Фред Хьюман

• Магістр дослідження поклоніння, Robert E. Webber...

ОСВІТА


2015 р.  – Robert E. Webber Institute for Worship Studies, Jacksonville, Флорида,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Хлиста Володимир

• Магістр музичного мистецва, ЛНМУ ім. Лисенка, Львів,...

ОСВІТА


2003 р. – ЛНМУ ім. Лисенка, Львів, Україна.

Кваліфікація: Магістр. Хорове...

Детальніше про викладача
photo-rector

Фіалко Віолетта Олександрівна

• Магістр, концертний піаніст-виконавець, викладач,...

ОСВІТА


2022 р. – НМАУ ім. П.І. Чайковського, м. Київ.

Кваліфікація: Магістр, концертний...

Детальніше про викладача
photo-rector

Ушенко Іван Сергійович

• Молодший спеціаліст за напрямом «Ударні інструменти», КІМ...

ОСВІТА


2019 р. – КІМ ім. Глієра, Україна.

Кваліфікація: Молодший спеціаліст....

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Ви показали нам, що Бог гідний найкращої нашої професійної й духовної підготовки. Бог завжди...

Софія Нортовська

Випускниця програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Семінарія – це був Божий поклик, Боже благословіння в моє життя.  Я чітко усвідомлювала, що хочу...

Поліна Антонюк

Випускниця програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Для мене семінарія стала не просто місцем, де я отримав духовну і музичну освіту, а домівкою!...

Андрій Зайцев

Випускник програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Мої перші враження від УЄТС можу описати трьома словами: зацікавленість, навантаження й...

Евангеліна Хабарова

Студентка програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Я вирішив навчатись в УЄТС, тому що відчув поклик Бога продовжувати навчання саме в цьому закладі...

Владислав Печенюк

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Насправді в мене не було як такого плану цілеспрямовано йти навчатися в УЄТС. Я дізнався про цей...

Даниїл Панасенко

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Я вирішила навчатися в УЄТС, бо розуміла, що матиму можливість отримати величезну кількість досвіду...

Настя Дудич

Студентка програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Навчання в семінарії було для мене мрією, тож, коли з’явилася можливість, я вирішив поступити, тому...

Ван Дер Колф Йоан Віллем

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Ярмоленко Марина Михайлівна

marina.yarmolenko@uets.net
+380 93 046 43 30

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини