Консультування дітей та підлітків

Сертифікат, заочна форма навчання
Набір на програму буде здійснюватися 2025 року

Зв'язатись з нами

Мета програми

Формування практичних навичок та теоретичної бази для консультування дітей і підлітків та організація різних форм активності на базі церков.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для пасторів;
 • Для лідерів дитячих та підліткових служінь;
 • Для соціальних педагогів;
 • Для тих, хто хоче служити у сфері консультування дітей та підлітків.

Вимоги до абітурієнтів

 • Приналежність до помісної церкви;
 • Атестат про повну середню освіту;
 • Вік від 22 років.

Тривалість та форма навчання

 • Заочна форма навчання;
 • Сертифікат – 2 роки;
 • 1 курс - 4 сесії по 2 тижні за рік, 2 курс - 3 сесії по 2 тижні за рік.

Вартість:

 • навчання – 16 400 грн / рік;
 • проживання – 4 840 грн / рік;
 • харчування – 7 200 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • Духовний, особистісний ріст та відповідальність;
 • Емоційна стабільність і критичне ставлення до себе;
 • Емпатія.

Знання

 • Розуміння особливостей консультування дітей і підлітків;
 • Опанування теорії з організації різних видів діяльності та активностей дітей і підлітків.

Навички

 • Формування практичних навичок консультування дітей і підлітків;
 • Організація різних форм активності на базі церков.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

02

Отримайте рекомендацію

вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

04

Пройдіть співбесіду з приймальною комісією

Основні предмети

 • Вікова психологія

  Предмет подає цілісний погляд на особистість з позиції віку та знайомить з основними проблемами розвитку й спробами їх вирішення; з чутливими періодами розвитку особистості на різних етапах індивідуального розвитку; з особливостями протікання психічних процесів емоційної, вольової, соціальної та мотиваційної сфер особистості.

 • Фільмотерапія

  Фільмотерапія – це система методів, що сприяють духовному та психічному зціленню клієнта, здобування необхідних знань, умінь і навичок у ході роботи з його реакціями, отриманими до, під час та після перегляду кіно, мультфільмів, шоу, кліпів і будь-якого іншого аудіовізуального відеоряду.

 • Проєкт: дитячі та підліткові клуби

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з розвитку дитячих та підліткових клубів. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів і вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Навички та техніки психологічного консультування

  Предмет спрямовано на ознайомлення з сучасними підходами до практики психологічного консультування; вироблення практичних умінь і навичок; формування морально-етичних норм і відповідальності; усвідомлення професійної ідентичності та становлення професійної компетентності. Мета – озброїти студентів основними технологіями психологічного консультування через розкриття специфіки роботи з різними категоріями клієнтів та їхніми запитами.

 • Проєкт: табори – денні та виїзні

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з організації денних та виїзних таборів. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів і вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Психологічне консультування та психокорекція дітей та підлітків

  Мета викладання: сформувати у студентів професійні знання та вміння в галузі психотерапії дітей і підлітків, сприяти повнішому та глибшому розумінню сутності різних підходів у психокорекції дітей і підлітків, опанувати основні вимоги щодо проведення психотерапевтичного процесу.

 • Проєкт: школа

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з організації та розвитку альтернативних шкіл. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів та вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Консультування дітей з особливими потребами (обмеженими можливостями) / Психологія соматичних хворих

  Курс орієнтований на теоретичну та практичну підготовку студентів з розв’язання практичних проблем, що виникають у сучасних умовах роботи з людьми з обмеженими можливостями психічного й фізичного здоров’я;

 • Дитяча патопсихологія

  Курс забезпечує студентів теоретичними знаннями про основні форми порушення психічної діяльності; виникнення, прояв та закономірності перебігу психічних захворювань; закономірності змінення та відновлення психічної діяльності осіб з різними патологічними станами та аномаліями розвитку; дає можливість опанувати техніками й методами діагностики, профілактики та організації допомоги людям з психічними хворобами, а також надає теоретичну основу для осмислення випадків патології психічних функцій і формування практичних навичок користування психопатологічним інструментарієм.

 • Проєкт: онлайн-зустрічі

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з організації онлайн-зустрічей з дітьми та підлітками. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів та вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Психологічне консультування дітей та підлітків з адикцією

  Мета викладання: сформувати у студентів професійні знання та вміння в галузі психотерапії дітей та підлітків, сприяти повнішому та глибшому розумінню сутності різних підходів у психокорекції дітей і підлітків, опанувати основні вимоги щодо проведення психотерапевтичного процесу.

 • Основи арттерапії / Тренінг з арттерапії

  Цей практично спрямований курс сприяє опануванню техніками та прийомами кваліфікованого проведення арттерапевтичної сесії з клієнтом, формуванню умінь застосовувати арттехніки в груповій та індивідуальній психологічній роботі. У викладанні дисципліни активно застосовуються арттерапевтичні техніки, які обговорюються зі студентами на заняттях.

 • Проєкт: інтерактиви та/або денні центри

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з організації інтерактивів та/або денних центрів. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів та вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Основи психосоматики та психологічного здоров’я дітей

  Предмет знайомить студентів із поняттям та основними критеріями психологічного здоров’я та взаємозв’язку тіла й психіки людини, з причинами психосоматичних порушень і захворювань. Також студенти опановують основні принципи діагностики та надання психологічної допомоги у роботі з людьми.

 • Дитяче консультування: робота з батьками

  Предмет допоможе оцінити важливість роботи з батьками у консультуванні дітей та підлітків. Студенти дізнаються, як провести зустріч із батьками та дати їм зворотний зв’язок про заняття з їхньою дитиною, водночас не порушивши правила етичного кодексу.

 • Страх та фобії у дітей і підлітків

  У цій дисципліні розглядається природа страху й фобій, особливості роботи з ними, важливість дбайливого ставлення до дітей і підлітків у такому стані, а також, як зробити батьків своїми союзниками та помічниками, щоб допомогти їх дитині.

 • Проєкт: театр

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти з організації театрів з дітьми та підлітками. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів та вмітиме застосовувати його на практиці.

 • Консультування дітей та підлітків з сексуальними розладами

  Предмет спрямований на ознайомлення студентів із закономірностями психосексуального розвитку дітей і підлітків та його основними етапами; підвищення сексуальної культури та компетентності студентів; формування їхньої готовності та здатності до кваліфікованої професійної допомоги дітям і підліткам.

 • Консультування дітей та підлітків, які постраждали від насильства

  Предмет спрямований на ознайомлення студентів з особливостями супроводу та консультування дітей і підлітків, які зазнали насильства.

 • Проєкт: фінансова складова проєктів

  Семінар, покликаний розвинути практичні навички розробляти проєкти. У результаті кожен студент розумітиме алгоритм складання таких проєктів і кошторисів на практиці.

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача

Контакти

Керівник програми

Січкар Світлана

svitlana.sichkar@uets.net

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини