Месіанське богослов’я, історія і місія

Диплом бакалавра
Заочна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета та бачення програми

Спорядити християн необхідними ґрунтовними знаннями та навичками у сфері богослов'я, бібліїстики та цілісної місії, а також поглибленими знаннями для служіння єврейському народу.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Єврейським месіанським громадам;
 • Для всіх, хто зацікавлений у дослідженні месіанського богослов’я.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви
 • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Тривалість та форма навчання

 • Заочна форма навчання;
 • Диплом бакалавра – 4 роки;
 • Розклад: 3 сесії на рік по 2 тижні.

Вартість:

 • навчання – 8 100 грн / рік;
 • проживання – 3 630 грн / рік;
 • харчування – 5 940 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • Посвята Богу та слідуванню за Христом;
 • Повага та турбота про ближнього;
 • Бажання служити іншим своїми дарами;
 • Доброчесність та відповідальність у праці.

Знання

 • Знання основних принципів тлумачення Біблії;
 • Цілісне розуміння біблійної історії спасіння;
 • Знання основних християнських доктрин;
 • Знання історії єврейського народу, месіанського руху й християнства, зважаючи на біблійну перспективу.

Навички

 • Здатність аналізувати й критично оцінювати інформацію;
 • Уміння формувати думку й комунікувати її через проповідь, викладання, публічний виступ, письмові тексти;
 • Володіння інструментами дослідження біблійного тексту;
 • Уміння інтегрувати богословські знання в професійну діяльність.

Програма навчання

 • Основи науково-дослідної роботи

  Предмет покликаний сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, предмет розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Предмет охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Вступ до Нового Заповіту

  Базовий предмет, який допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Екзегеза: вступ до розбору Писання

  Предмет зосереджено на вивченні основ розбору й застосування Писання як богонатхненної книги; акцент зроблено на практичних аспектах біблійного дослідження і принципах застосування біблійних істин у житті віруючого. Особливе місце відведено Духу Святому, Який відкриває біблійну істину й дає мудрість її застосовувати.

 • Вступ до ТаНаХу

  Мета предмета – розглянути особливості формування ТаНаХу (Старий Завіт у християнській традиції): походження, авторство й датування біблійних текстів; дослідити зовнішні (позабіблійні) свідчення – історії писемності й літератури та археологічні, а також внутрішні текстові свідчення, що підтверджують стародавність і достовірність біблійних книг; розібрати погляди юдейської та християнської традицій, сучасного критичного дослідження книг ТаНаХу; ознайомити з історією канону та проблематикою текстології. Вивчення предмета проводиться з огляду на позицію, що ТаНаХ є богонатхненним Писанням, священною книгою юдеїв та християн.

 • Теологія

  Цей предмет зосереджено на тому, щоб розглянути біблійне одкровення про Бога як суть і зміст теології; дослідити одкровення про Бога в ТаНаХу (Старому Завіті) і Новому Завіті; розглянути історичний матеріал щодо поглядів на природу Божу та Його атрибути в богословських ученнях християнства й юдаїзму. Християнські погляди представлено здебільшого з позиції систематичного богослов’я, а всі теми подано з огляду на біблійне вчення про Особистості Бога та Його єдність. Матеріал предмета акцентується на пізнанні Бога в контексті особистих стосунків із Ним.

 • Біблійні основи служіння

  Предмет розглядає життя віруючого як посвяту Богу на служіння в усіх сферах; якості новозавітного служителя, вимоги до нього, різноманітні аспекти служіння вивчаються з біблійних позицій та в контексті практичного застосування біблійних принципів у служінні. Предмет складається з кількох тематичних блоків, зосереджених на особистості й характері служителя, духовному спорядженні на служіння, Божих пріоритетах у служінні, аспектах служіння в структурі помісної громади / церкви.

 • Історія єврейського народу 1

  Предмет зосереджено на вивченні основних подій історії єврейського народу від його виникнення й до початку Великого повстання (66–70 рр. н.е.). Важливе місце займає вивчення біблійного опису історії євреїв як історії стосунків Бога зі Своїм народом, крізь призму якої розкривається Божий план спасіння людства через єврейського Месію Єшуа (Ісуса Христа).

 • Антропологія та хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу курсу сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Основи психологічного консультування

  Предмет спрямовано на ознайомлення з сучасними підходами до практики психологічного консультування та душепіклування; вироблення практичних умінь і навичок; формування морально-етичних норм і відповідальності. Метою є озброєння студентів основними теоретичними знаннями й технологіями психологічного консультування та душепіклування через розкриття специфіки роботи з різними категоріями клієнтів і їхніми запитами.

 • Послання до Римлян

  Предмет пропонує аналітичне та екзегетичне вивчення Послання до Римлян з можливим його застосуванням у сучасному житті християнина. Головну увагу предмета приділено таким темам: правдивість Євангелія, гріховність людини, порятунок, виправдання, віра, життя в Дусі, дилема закону й християнської свободи тощо.

 • Релігієзнавство

  Предмет споряджає студентів знаннями про сутність релігії, її роль у суспільстві, головні вірування та практики світових і національних релігій а також новітніх релігійних рухів. Особлива увага приділяється питанню діалогу та свідоцтва представникам інших вірувань.

 • Історія єврейського народу 2

  Предмет зосереджено на вивченні основних подій історії єврейського народу (як євреїв землі Ізраїлю, так і єврейської діаспори) від Великого повстання (70 р. н.е.) і до наших днів. Теми розглядаються з біблійних позицій і побудовані на вивченні подій історії, зважаючи на цілісний погляд на історію євреїв та її роль і місце в світових подіях. Особливу увагу зосереджено довкола біблійного погляду на історію євреїв як прояв ставлення Бога до Свого народу, виконання Його обіцянок і застережень, та на біблійній перспективі майбутнього Ізраїлю.

 • Посилання до Євреїв

  Предмет зосереджено на комплексному дослідженні Послання до Євреїв; розгляді проблематики авторства, датування й адресата, канонізації Послання; проведенні екзегетичного дослідження, зважаючи на історичний та культурний контексти; розборі основних тем Послання в контексті всього Писання, звертаючи особливу увагу на їхній практичний аспект в умовах сучасності.

 • Єврейська традиція

  Матеріал предмета вивчає з біблійних позицій єврейську традицію як систему поглядів та практик; розглядає значення й роль традиції в житті єврейського народу, наводить аспекти її історії та огляд її основних складових; проводить аналіз біблійних і небіблійних елементів традиції, подає рекомендації для практичного використання її біблійних елементів.

 • Антисемітизм

  Предмет зосереджено на тому, щоб розглянути антисемітизм насамперед як духовне явище, що впливає як на окремих людей, так і на народи; здійснити аналіз коріння цього явища, розглянути його прояви та наслідки; зробити огляд проявів антисемітизму в історії включно з сучасною. Матеріал побудовано на біблійній основі, з огляду на Боже ставлення до антисемітизму, викладеного на сторінках Писання. Особливу увагу відведено питанням звільнення від цього важкого гріха та його наслідків.

 • 1 та 2 Послання до Коринтян

  Предмет передбачає розгляд передумов написання Павлом Першого й Другого послання до Коринтян та екзегетичний аналіз тексту з акцентом на застосування тексту як в особистому житті людини, так і в помісній християнській спільноті.

 • Дії Апостолів

  Предмет вивчає продовження служіння Ісуса через роботу Духа Святого в зародженні Церкви та її поширенні. Особливу увагу приділено розгляду основних подій книги, а також дослідженню географії та хронології поширення християнства від Єрусалима до Рима.

 • Шлюб і сім’я

  Предмет покликаний ознайомити з принципам побудови здорових повноцінних стосунків, основними підходам до роботи з сім’ями та молодими парами, а також окреслити широкий спектр проблем, із якими стикається сучасна сім’я, та методами їх вирішення.

 • Ангелологія. Духовна війна

  Предмет зосереджено на біблійному вченні про ангелів: походження, природу, ієрархію та діяльність Божих ангелів та занепалих ангелів. Окремий блок тем розглядає питання духовної війни, її реальності в житті віруючих та спорядженні, яке Бог надає віруючим для успішного розкриття перемоги, отриманої Єшуа Месією (Ісусом Христом) на Голгофі. Увесь матеріал подається строго з біблійних позицій.

 • Біблія про завіти. Закон і благодать

  Предмет пропонує біблійне вчення про завіти, закон і благодать у їхніх взаємозв’язках: визначення цих понять, дослідження їхніх зв’язків, розгляд відповідних біблійних прикладів. Особливу увагу тем зосереджено на тих завітах Бога з людьми, що відіграли вагому роль у Божому плані спасіння, а також на Божих завітах з єврейським народом: Синайському завіті й Новому завіті, на їхньому священстві й законах. Розглядаючи питання закону, увагу зосереджено на його призначенні, складових і функціях, на межах застосування та на зв’язках між законом і благодаттю. Матеріал предмета подано, зважаючи на практичну значимість тем для життя й служіння християнина.

 • Біблійне лідерство

  Предмет зосереджено на біблійному вченні про лідерство: розглядаються особистісні якості, які необхідно мати лідеру, основи лідерського служіння та його аспекти, зокрема лідерство в команді. Окрему увагу відведено питанням і проблемам лідерства та способам їх вирішення. Матеріал сформовано з огляду на позиції Священного Писання та зважаючи на практичний досвід, наводяться приклади біблійних героїв – лідерів, гідних наслідування.

 • Історія ранньої та середньовічної Церкви. Церква та євреї

  Предмет вивчає історію Церкви від її створення й до кінця Середніх віків: появу Церкви, її становлення та поширення, розвиток церковних доктрин, формування та розвиток церковних структур. Події в історії Церкви подано в контексті політичних, соціальних, економічних та інших факторів відповідних історичних епох. Особливу увагу приділено ставленню Церкви до євреїв та як це впливало на її стан, вчення та історію. Вивчення історії Церкви проводиться з біблійних позицій, зокрема в контексті біблійних пророцтв.

 • Юдаїзм

  Матеріал предмета вивчає немесіанський юдаїзм – релігію, яка наразі претендує на виключний вплив на єврейський народ та цікавість до якої в минулому проявляла історична церква і продовжують проявляти деякі сучасні християни. Предмет подає історію юдаїзму в її науковій та рабинській інтерпретаціях; розглядає основоположні принципи юдаїзму, положення віровчення й релігійної практики, аналізуючи їхній біблійний і небіблійний аспекти; наводить характеристику основних течій у сучасному юдаїзмі, розглядаючи причини їхнього виникнення. Матеріал тем розглядається з позиції, згідно з якою Біблія є найвищим авторитетом в аналізі й оцінці історії та догматики релігій.

 • Церква і суспільство

  Предмет простежує політичний вимір основних біблійних розповідей, закладаючи основу для розкриття таких питань: що таке церква та її соціальні образи й місія; політична позиція церкви в державі; що являє собою держава в її негативному й позитивному значенні; форми взаємин церкви з державою в сучасному світі.

 • Вступ до месіанської телогії

  Предмет зосереджено на тому, щоб вивчити одкровення про Ізраїль як Божий народ і невід’ємну частину Тіла Месії; дослідити вчення Біблії про походження, призначення й роль єврейського народу в Божому плані щодо спасіння людей, а також Божий задум про Сім’ю Божу – Церкву, ключову частину якої складають євреї; розглянути біблійний погляд на важливість навернення євреїв до свого Месії Єшуа (Ісуса Христа) як на умову пробудження Церкви, набуття нею повноти й зрілості та другого приходу Господа Єшуа.

 • Принцип устрою й життя громади

  Предмет вивчає принципи устрою й життя громад / церков та втілення цих принципів на практиці в умовах сучасності; досліджує різноманітні моделі устрою та керівництва в громадах / церквах, приділяючи особливу увагу громадам / церквам малих (домашніх) груп, які демонструють найвищу динаміку розвитку й росту; розглядає різні аспекти служіння та розвитку громад / церков; досліджує питання структури й керівництва громади та її росту з огляду на їх взаємозв’язок. Матеріал тем сформовано з урахуванням багаторічного досвіду служителів месіанських громад і християнських церков.

 • Реформація. Церква після реформації. Єврейський месіанський рух

  Предмет вивчає історію Церкви від епохи Реформації й до нашого часу: причини Реформації, її вплив на історично сформовані церковні конфесії, виникнення нових конфесій; життя Церкви в умовах різних історичних епох. Також досліджується відновлення й поширення єврейського месіанського руху, зокрема в контексті виконання біблійних пророцтв. Особливе місце відведено питанням міжконфесійного спілкування та єдності Церкви на основі біблійних принципів.

 • Месіанська місіологія

  Матеріал предмета покликаний: розглянути основи месіанської місіології, де з-поміж вивчення загальних принципів місіонерського служіння особливу увагу зосереджено на спасінні євреїв відповідно до встановлених Біблією пріоритетів (Рим.1:16); дослідити біблійно-богословські, історичні та практичні аспекти місіонерського служіння; розглянути питання стратегії та локальних завдань, планування й організації місіонерського служіння на різних рівнях. Особливу увагу предмета зосереджено на практичних аспектах месіанської місіології, зокрема на формах і методах місіонерського служіння, важливості вивчення культур і субкультур, на вимогах до місіонера.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Анкета абітурієнта
02

Отримайте рекомендацію

Вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

Рекомендація пастора або лідера служіння
03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

Тест з Біблії
04

Приїжджайте на співбесіду з приймальною комісією

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
photo-rector

Флюгрант Сергій Леонідович

• Старший викладач кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр гуманітарних наук, Манчестерський університет, Манчестер, Велика Британія
• Викладач герменевтики, гомілетики, послання до Римлян, 1–2 послання до Коринтян, біблійної пневматології, грецької мови
• Пастор церкви «Скинія», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Русин Іван Іванович

• Ректор, доцент кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
• Викладач місіології та релігієзнавства
• Заступник старшого єпископа Української Євангельської Церкви; пастор церкви «Храм Христа Спасителя», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Райчинець Федір Федорович

• Завідувач кафедри Богослов’я, керівник магістерської програми «Трансформуюче лідерство», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Докторант з прикладної теології, Амстердамський вільний університет, Амстердам, Нідерланди
• Викладач церкви і суспільства, Євангелія від Матвія, життя Ісуса Христа, соціального вчення церкви, лідерства та політичного богослов’я
• Пастор церкви «Віфанія», Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, Буча, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
photo-rector

Флюгрант Сергій Леонідович

• Старший викладач кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр гуманітарних наук, Манчестерський університет, Манчестер, Велика Британія
• Викладач герменевтики, гомілетики, послання до Римлян, 1–2 послання до Коринтян, біблійної пневматології, грецької мови
• Пастор церкви «Скинія», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Русин Іван Іванович

• Ректор, доцент кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
• Викладач місіології та релігієзнавства
• Заступник старшого єпископа Української Євангельської Церкви; пастор церкви «Храм Христа Спасителя», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Райчинець Федір Федорович

• Завідувач кафедри Богослов’я, керівник магістерської програми «Трансформуюче лідерство», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Докторант з прикладної теології, Амстердамський вільний університет, Амстердам, Нідерланди
• Викладач церкви і суспільства, Євангелія від Матвія, життя Ісуса Христа, соціального вчення церкви, лідерства та політичного богослов’я
• Пастор церкви «Віфанія», Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, Буча, Україна

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Контакти

Керівник програми

Русняк Ігор Миколайович

i_rusnyak@ukr.net

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини