Основи музичного служіння

у 2022 році набір на цю програму не здійснюється
Денна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета програми

Надати базові знання та навички для ефективної організації служіння прославлення в помісних церквах в таких сферах, як основи богослов’я, богослов’я поклоніння, лідерство, так і в професійній музичній сфері.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для лідерів та учасників музичного служіння;
 • Учасників гуртів прославлення, сольних вокальних виконавців, хористів, інструменталістів;
 • Християн, які прагнуть розвинути свої музичні здібності й поглибити знання Біблії та богослов’я в сфері поклоніння.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви (водне хрещення);
 • Атестат про повну середню освіту;
 • Бажано диплом про закінчення ДМШ або коледжу (педагогічного, музичного);
 • Обов’язкове складання вступного творчого екзамену.

Тривалість та форма навчання

 • Денна форма навчання
 • Сертифікат - 1 рік

Вартість навчання

 • Внесок студента: 27 400 грн
 • Навчання – 10 000 грн/рік
 • Проживання – 7 200 грн/рік
 • Харчування – 10 200 грн/рік

Результати навчання

Характер

 • Відповідальність, дисциплінованість;
 • Розвиток лідерських якостей;
 • Здатність до саморефлексіі.

Знання

 • Базові знання з теології, біблеїстики та основ християнського віровчення;
 • Знання основ організації церковного музичного служіння, богослов’я поклоніння та принципів лідерства;
 • Базові теоретичні знання з області музичного мистецтва та богослов’я.

Навички

 • Здатність вести церкву в поклонінні відповідно до контексту, а також планувати й організовувати поклоніння під час богослужіння;
 • Впевнене володіння практичними вміннями з фаху( вокалісти, інструменталісти);
 • Базове оволодіння гри на фортепіано або синтезаторі з нот і табулатури;

Програма навчання

 • Історія музики

  Предмет складається з 28 лекцій та вивчає загальний розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, допомагає зрозуміти походження сучасних стилів та жанрів музики, знайомить з найбільш відомими творами музичного мистецтва.

 • Елементарна теорія музики

  Предмет викладається в першому (ЕТМ I) та другому (ЕТМ II) семестрах; містить 42 лекції. Предмет досліджує основні закономірності будови музичних елементів (інтервали, акорди, гами тощо) та логіку їхнього співвідношення; формує навички точного й грамотного запису нотного тексту (ноти, паузи, ритмічне групування тощо); надає знання спеціальної музичної термінології та формує уміння оперувати ними.

 • Сольфеджіо

  Предмет викладається в першому та другому семестрах; містить 42 практичних заняття. Предмет закріплює базовий рівень знань з предмета, розвиває музичні здібності (слух, пам’ять, ритм); допомагає виявити творчі задатки студентів, знайомить з теоретичними основами музичного мистецтва. Студенти практикуються, інтонуючи гами, інтервали, акорди, секвенції, визначаючи на слух певні ритмічні формули та мелодичні звороти.

 • Загальне фортепіано

  Предмет викладається протягом двох семестрів. Студенти проходять його в групах по 3–1 пари на тиждень. Предмет охоплює базову постановку піаністичного апарату; вивчення базової нотної грамоти; акомпанемент та обігрування акордів, виконання нескладних музичних творів. Предмет відіграє практичне та важливе значення для розвитку музичних здібностей; має міжпредметні зв’язки з такими предметами: Сольфеджіо, Теорія музики, ОГС, Гармонія, ВІА.

 • Вокал

  Практичний спеціальний предмет, мета якого – базова підготовка вокалістів гуртів прославлення, а також вокалістів-виконавців у процесі систематичних занять з вокалу. 1 аудиторна година / 1 раз на тиждень. На першому році навчання предмет допомагає засвоїти основм формування, розвитку й охорони співацького голосу, а також роботи над музичним твором.

 • Гітара акустична, електрогітара, бас-гітара

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Мета предмету – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента в процесі засвоєння навчального репертуару для гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності, самостійної професіональної роботи та для участі в служінні в групах прославлення.

 • Фортепіано / клавіші

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Під час навчання студент займається підготовкою до інструментально-виконавської діяльності в колективі, розвиває власні інструментально-виконавські навички за спеціальністю, отримує розширення музичного світогляду через практичне ознайомлення з провідними інструментальними творами різних музичних стилів і направлень сучасної та старої естрадної, джазової музики; розвиває образне мислення та художній смак.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо.

 • Огляд Нового Заповіту

  Базовий предмет, який допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Хоровий клас

  Хоровий клас, або естрадний хор – предмет, який студенти вивчають протягом трьох років, є суто практичним; містить 2 аудиторні години /1 раз на тиждень. Курс допомагає практично засвоювати біблійні принципи поклоніння, вдосконалювати професійні навички, а також знайомитись із найкращими зразками світового спадку хорової музики прославлення.

 • Вокально-інструментальний ансамбль

  Предмет практичного спрямування, один із ключових предметів програми; містить 3 аудиторні години / 1 раз на тиждень. Предмет допомагає змоделювати ефективний репетиційний процес, під час якого студенти практично застосовують знання з богослов’я поклоніння, працюють над навичками злагодженої ансамблевої роботи, вчаться різноманітно готуватись до проведення музичної частини поклоніння на богослужінні.

 • Принципи організації науково-дослідної роботи

  Предмет допомагає сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, предмет розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Теорія вокалу

  Предмет викладається протягом двох семестрів. Предмет спрямований на засвоєння теоретичних знань про основні вокальні поняття (вокальне дихання, співацька опора, регістри, резонація тощо), будову голосового апарату та функції звукоутворюючих органів; сприяє формуванню вокальних та художньо-виконавських навичок; надає теоретичну основу для подальшого успішного засвоєння курсу Естрадний вокал.

 • Історія музики

  Предмет складається з 28 лекцій та вивчає загальний розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, допомагає зрозуміти походження сучасних стилів та жанрів музики, знайомить з найбільш відомими творами музичного мистецтва.

 • Елементарна теорія музики

  Предмет викладається в першому (ЕТМ I) та другому (ЕТМ II) семестрах; містить 42 лекції. Предмет досліджує основні закономірності будови музичних елементів (інтервали, акорди, гами тощо) та логіку їхнього співвідношення; формує навички точного й грамотного запису нотного тексту (ноти, паузи, ритмічне групування тощо); надає знання спеціальної музичної термінології та формує уміння оперувати ними.

 • Сольфеджіо

  Предмет викладається в першому та другому семестрах; містить 42 практичних заняття. Предмет закріплює базовий рівень знань з предмета, розвиває музичні здібності (слух, пам’ять, ритм); допомагає виявити творчі задатки студентів, знайомить з теоретичними основами музичного мистецтва. Студенти практикуються, інтонуючи гами, інтервали, акорди, секвенції, визначаючи на слух певні ритмічні формули та мелодичні звороти.

 • Загальне фортепіано

  Предмет викладається протягом двох семестрів. Студенти проходять його в групах по 3–1 пари на тиждень. Предмет охоплює базову постановку піаністичного апарату; вивчення базової нотної грамоти; акомпанемент та обігрування акордів, виконання нескладних музичних творів. Предмет відіграє практичне та важливе значення для розвитку музичних здібностей; має міжпредметні зв’язки з такими предметами: Сольфеджіо, Теорія музики, ОГС, Гармонія, ВІА.

 • Вокал

  Практичний спеціальний предмет, мета якого – базова підготовка вокалістів гуртів прославлення, а також вокалістів-виконавців у процесі систематичних занять з вокалу. 1 аудиторна година / 1 раз на тиждень. На першому році навчання предмет допомагає засвоїти основм формування, розвитку й охорони співацького голосу, а також роботи над музичним твором.

 • Гітара акустична, електрогітара, бас-гітара

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Мета предмету – формування інструментально-виконавської компетентності та розвиток творчого потенціалу студента в процесі засвоєння навчального репертуару для гітари; підготовка студента до інструментально-виконавської діяльності, самостійної професіональної роботи та для участі в служінні в групах прославлення.

 • Фортепіано / клавіші

  Практичний спеціальний предмет, який триває 3 роки / 2 години на тиждень. Предмет охоплює постановку рук, набуття фортепіанної техніки, вивчення сучасних творів по нотах та їхній аналіз, підбір на слух, базові навички імпровізації, вміння грати акомпанемент, навик знімати партію на слух, вміння грати в ансамблі, розуміння своєї ролі та функції як музиканта-клавішника в церковному служінні. Основне завдання – оснастити студента знаннями та навичками для якісного служіння в церкві на клавішному інструменті.

 • Ударні інструменти

  Предмет викладається протягом усього навчального року; містить 56 аудиторних занять / 2 години на тиждень. Під час навчання студент займається підготовкою до інструментально-виконавської діяльності в колективі, розвиває власні інструментально-виконавські навички за спеціальністю, отримує розширення музичного світогляду через практичне ознайомлення з провідними інструментальними творами різних музичних стилів і направлень сучасної та старої естрадної, джазової музики; розвиває образне мислення та художній смак.

 • Біблійні принципи служіння хвали і поклоніння

  Модульний предмет; містить 24 години лекційного матеріалу; 12 годин в першому семестрі, 12 – у другому. Під час вивчення цього предмета студенти отримують розгорнутий опис основних біблійних принципів служіння хвали та поклоніння для сучасної євангельської церкви.

 • Богослов’я поклоніння

  Предмет викладається в другому семестрі; містить 14 лекцій / 1 лекція на тиждень. Предмет досліджує предмет поклоніння шляхом вивчення Старого та Нового Завітів, щоб розвинути й поглибити засвоєння базових знань богослов’я поклоніння загалом у контексті вчення Біблії. Особливу увагу приділено відповідному застосуванню цього богослов’я у сучасному церковному богослужінні.

 • Хоровий клас

  Хоровий клас, або естрадний хор – предмет, який студенти вивчають протягом трьох років, є суто практичним; містить 2 аудиторні години /1 раз на тиждень. Курс допомагає практично засвоювати біблійні принципи поклоніння, вдосконалювати професійні навички, а також знайомитись із найкращими зразками світового спадку хорової музики прославлення.

 • Вокально-інструментальний ансамбль

  Предмет практичного спрямування, один із ключових предметів програми; містить 3 аудиторні години / 1 раз на тиждень. Предмет допомагає змоделювати ефективний репетиційний процес, під час якого студенти практично застосовують знання з богослов’я поклоніння, працюють над навичками злагодженої ансамблевої роботи, вчаться різноманітно готуватись до проведення музичної частини поклоніння на богослужінні.

 • Церковна праксеологія

  Предмет націлено на духовне формування людини з огляду на євангельські традиції. Матеріал предмета гармонійно поєднує вивчення богослов’я та християнських духовних практик. Особливу увагу зосереджено на таких практиках: пошук Бога, молитва, роздуми над Святим Письмом, наставництво, пост, усамітнення тощо.

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Сімчук Катерина Володимирівна

• Старший викладач з предметів Фортепіанне виконавство,...

ОСВІТА


2016 р. – Харківський Національний Університет ім. П.С. Котляревського, Україна,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Ярмоленко Марина Михайлівна

• Завідуюча кафедри музичного служіння
• Аспірант The...

ОСВІТА


Продовжую навчання, розпочате  в 2020 р. –  Інститут поклоніння Роберта Уебера,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Костікін Олександр Сергійович

• Викладач УЄТС
• Спеціаліст, Рівненський Державний...

ОСВІТА


 2012 р. – Рівненський Державний Гуманітарний Університет, Україна.

         ...

Детальніше про викладача
photo-rector

Сімчук Катерина Володимирівна

• Старший викладач з предметів Фортепіанне виконавство,...

ОСВІТА


2016 р. – Харківський Національний Університет ім. П.С. Котляревського, Україна,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Ярмоленко Марина Михайлівна

• Завідуюча кафедри музичного служіння
• Аспірант The...

ОСВІТА


Продовжую навчання, розпочате  в 2020 р. –  Інститут поклоніння Роберта Уебера,...

Детальніше про викладача
photo-rector

Костікін Олександр Сергійович

• Викладач УЄТС
• Спеціаліст, Рівненський Державний...

ОСВІТА


 2012 р. – Рівненський Державний Гуманітарний Університет, Україна.

         ...

Детальніше про викладача

Відгуки наших студентів, викладачів

Ви показали нам, що Бог гідний найкращої нашої професійної й духовної підготовки. Бог завжди...

Софія Нортовська

Випускниця програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Семінарія – це був Божий поклик, Боже благословіння в моє життя.  Я чітко усвідомлювала, що хочу...

Поліна Антонюк

Випускниця програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Для мене семінарія стала не просто місцем, де я отримав духовну і музичну освіту, а домівкою!...

Андрій Зайцев

Випускник програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Я вирішив навчатись в УЄТС, тому що відчув поклик Бога продовжувати навчання саме в цьому закладі...

Владислав Печенюк

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Насправді в мене не було як такого плану цілеспрямовано йти навчатися в УЄТС. Я дізнався про цей...

Даниїл Панасенко

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Я вирішила навчатися в УЄТС, бо розуміла, що матиму можливість отримати величезну кількість досвіду...

Настя Дудич

Студентка програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Навчання в семінарії було для мене мрією, тож, коли з’явилася можливість, я вирішив поступити, тому...

Ван Дер Колф Йоан Віллем

Студент програми «Музичне служіння та богослов’я», денна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Ярмоленко Марина Михайлівна

marina.yarmolenko@uets.net
+380 93 046 43 30

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42

Підпишіться на новини