Прикладне богослов’я. Заочна форма

Ступінь бакалавра. Програма ліцензована Міністерством освіти і науки України
Програма акредитована Європейською радою з богословської освіти

Зв'язатись з нами

Мета програми

Спорядити християн необхідними ґрунтовними знаннями та навичками в сфері богослов'я, біблеїстики та цілісної місії. Залучити християн до різноманітних служінь, здійснюючи Божу місію в контексті помісної церкви та суспільства.
Заочна форма навчання дає можливість здобути якісну богословську освіту тим, хто вже має повну зайнятість на роботі чи в церковному служінні, не залишаючи своєї сфери діяльності.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для молоді, яка бачить себе у церковному служінні чи роботі у християнських організаціях;
 • Для служителів, які хочуть вдосконалювати своє служіння;
 • Для тих, хто бажає поширювати Боже Царство та трансформувати різні сфери суспільства через професійну діяльність.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви
 • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Тривалість і розклад навчання

 • Заочна форма навчання;
 • Диплом бакалавра богослов’я – 4 роки;
 • 3 сесії на рік тривалістю 2 тижні.

Вартість:

 • навчання – 8 100 грн / рік;
 • проживання – 3 630 грн / рік;
 • харчування – 5 940 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • Посвята Богу та слідуванню за Христом;
 • Повага та турбота про ближнього;
 • Бажання служити іншим своїми дарами;
 • Доброчесність та відповідальність у праці.

Знання

 • Знання основних принципів тлумачення Біблії;
 • Цілісне розуміння біблійної історії спасіння;
 • Знання основних християнських доктрин;
 • Знання історії християнства та основних християнських традицій в Україні.

Навички

 • Здатність аналізувати й критично оцінювати інформацію;
 • Уміння формувати думку й передавати її через проповідь, викладання, публічний виступ, письмові тексти;
 • Володіння інструментами дослідження біблійного тексту;
 • Уміння інтегрувати богословські знання в професійну діяльність.

Програма навчання

 • Основи науково-дослідної роботи

  Предмет покликаний сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, предмет розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Вступ до Старого Завіту

  Предмет направлено на формування чіткого розуміння основних характеристик та змісту книг Старого Завіту, представлення ключових богословських тем старозавітних книг та їхній зв’язок з книгами Нового Завіту.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Предмет охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Вступ до Нового Завіту

  Базовий предмет, який допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу курсу сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Теологія та бібліологія

  Предмет розкриває базові питання: що таке «богослов’я», його актуальність; напрями, взаємозв’язок богослов’я між богослов’ям та іншими дисциплінами; різноманітність спектра історичних підходів до богослов’я. У межах предмета розкриваються питання, як-от: триєдність Бога, атрибути Бога, Його творча роботу, природа Об’явлення та роль Писання для богопізнання.

 • Лідерство

  Протягом предмету розглядається коротка історія вивчення підходів до лідерства, включно з оглядом сучасних теорій. Предмет ґрунтується на припущенні, що немає єдиного розуміння й типу лідерства, натомість у різні періоди панує суспільний запит на той чи інший тип лідера.

 • Відновлення особистості

  Предмет ознайомлює студентів з питаннями походження людини та її базовими потребами, щоб навчити студента, як допомогти людині жити згідно з біблійним вченням. Курс розкриває походження таких емоційних розладів, як занепокоєння, почуття неповноцінності, низька самооцінка, та вказує на універсальну людську потребу в захищеності й значущості.

 • Риторика

  Мета предмету - це відпрацювання навичок мови та ефективної взаємодії в ситуаціях, де ми усвідомлено ставимо цілі, заздалегідь плануємо будь-який вплив, прогнозуємо результат.

 • Християнська духовність

  Предмет націлено на духовне формування людини з огляду на євангельські традиції. Матеріал предмета гармонійно поєднує вивчення богослов’я та християнських духовних практик. Особливу увагу зосереджено на таких практиках: пошук Бога, молитва, роздуми над Святим Письмом, наставництво, пост, усамітнення тощо.

 • Історія філософії

  Предмет вивчає розвиток філософської думки в цілому та філософські системи окремих мислителів. Основну увагу в предметі буде зосереджено на вивченні основних філософських течій епохи Античності, Середньовіччя, Модерну та Постмодерну.

 • Цілісна місія

  Предмет споряджає студента знаннями та навичками для участі в Божій місії у світі. Зміст предмета охоплює такі теми: біблійне вчення про Божу місію; історія місії церкви; міжкультурне служіння; організація місіонерських проєктів; розвиток місійного служіння церкви; фандрейзинг та інші.

 • Вступ до психологічного консультування

  Предмет спрямовано на освоєння основ психологічного консультування, формування навичок психологічного консультування; ознайомлення з послідовністю дій консультанта в процесі консультування; окреслюються етапи вироблення базових навичок ведення консультування з використанням різних прийомів для отримання інформації про особу та її проблеми.

 • Антропологія та хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Історія Ранньої та Середньовічної Церкви

  Предмет вивчає історію християнства в період від дня П’ятидесятниці до офіційного поділу на Західну й Східну церкви. Предмет окреслює зовнішні та внутрішні проблеми, із якими церкві довелося зустрітися; розглядаються причини виникнення та історія розвитку чернецтва, християнського богослов’я, шкіл, Папства тощо.

 • Шлюб і сім’я

  Предмет покликаний ознайомити з принципам побудови здорових повноцінних стосунків, основними підходам до роботи з сім’ями та молодими парами, а також окреслити широкий спектр проблем, із якими стикається сучасна сім’я, та методами їх вирішення.

 • Христологія та Сотеріологія

  Предмет присвячено розгляду серцевини християнської віри – вчення про Христа та спасіння. Предмет формує цілісне здорове розуміння Божої спасительної роботи, яку Отець звершив і звершує через Христа та Духа Святого. У межах предмета проводиться аналіз і порівняння різних поглядів на спасіння та його аспекти.

 • Євангелизм та комунікація

  Предмет розкриває тему євангелизму з точки зору комунікації та споряджає студентів знаннями та навичками, які допоможуть побудувати комунікативну стратегію служіння, розвивати зовнішні зв’язки церкви та обирати засоби та меседжі комунікації відповідно до особливостей контекту та цільової аудиторії

 • Біблійна пневматологія

  Предмет розглядає природу та роботу Святого Духа у Старому й Новому Завітах. Основну увагу приділено розкриттю божественної природи Духа в контексті одкровення про Триєдиного Бога, а також питанню застосування «біблійної пневматології» в сучасній церкві, зважаючи на її віру та практику.

 • Релігієзнавство

  Предмет споряджає студентів знаннями про сутність релігії, її роль у суспільстві, головні вірування та практики світових і національних релігій а також новітніх релігійних рухів. Особлива увага приділяється питанню діалогу та свідоцтва представникам інших вірувань.

 • Управління в церковному служінні

  Предмет покликаний допомогти студентам в організації церковного служіння з точки зору управління та адміністрування. Предмет складатиметься з двох блоків: в першому - запрошені служителі з багатолітнім досвідом розкриють особливості церковної структури, принципів планування в церковному служінні, порядком церковної дисципліна та управління. В другом блоці будуть розкриті такі теми, як формування та розвиток командної роботи, постановка цілей та оцінка результатів, проектний менеджмент, делегування та розвиток нових лідерів, налагодження процесів та внутрішньої комунікації, формування корпоративної культури.

 • Богослов’я поклоніння

  Предмет має на меті розкрити біблійні значення поклоніння та прославлення, окреслити історичні традиції поклоніння та осмислювати богословські сенси, які сьогодні ми вкладаємо в пісні хвали та поклоніння.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо.

 • Послання до Римлян

  Предмет пропонує аналітичне та екзегетичне вивчення Послання до Римлян з можливим його застосуванням у сучасному житті християнина. Головну увагу предмета приділено таким темам: правдивість Євангелія, гріховність людини, порятунок, виправдання, віра, життя в Дусі, дилема закону й християнської свободи тощо.

 • Перше й Друге послання до Коринтян

  Предмет передбачає розгляд передумов написання Павлом Першого й Другого послання до Коринтян та екзегетичний аналіз тексту з акцентом на застосування тексту як в особистому житті людини, так і в помісній християнській спільноті.

 • Історія Реформації

  Предмет вивчає історію церкви часів Пізнього Середньовіччя й Реформації. Центральне місце займає розгляд культурних, релігійних, політичних та економічних причин і передумов Реформації, а також її наслідків. Предмет має практичне застосування: історичні уроки та висновки, що залишаються актуальними й для сьогодення.

 • Еклезіологія та Есхатологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох предметів християнського богослов'я: вчення про Церкву та про останні часи. Увагу зосереджено на визначенні сутності, призначення й цілей християнської церкви, а також на формах її управління. Крім того, вивчаються події «останніх часів», різні підходи до їхнього тлумачення та застосування в житті церкви.

 • Конфліктологія

  Предмет покликаний закласти базові знання та навички як реагувати на конфліктні ситуації та досягати їх вирішення, а саме: дати розуміння поняття «конфлікт»; проговорити типи конфліктів, які найчастіше трапляються в рамках церковного служіння; яка динаміка конфліктів та як їх попереджувати? Які можливі стратегії їх вирішення, виходячи з біблійних принципів та життєвого досвіду.

 • Пасторське служіння (Предмет за вибором)

  Предмет розкриває біблійне розуміння ролі та обов’язків пастора в церкві, вивчаючи біблійні стандарти пасторського служіння, викладені в 1-2 Посланні до Тимофія, Тита та 1 Петра 5. Предмет також передбачає навчання проведення богослужбових практик: Хрещення, Вечеря Господня, Вінчання, Похорон, Сповідь, Оливопомазання, Благословення на служіння.

 • Молодіжне та підліткове служіння (Предмет за вибором)

  Предмет вивчає шляхи роботи з молоддю та підлітками, вивчаючи особливості їх культуру та вікової психології. Особлива увага приділяється організації та управлінню молодіжного служіння, плануванню та управлінню бюджетом.

 • Дитяче служіння (Предмет за вибором)

  Предмет націлений на підготовку служителів дитячого служіння, які матимуть навики проведене глибоких біблійних уроків, враховуючи вікові особливості дитини, а також організації та формування програми дитячих таборів.

 • Дії Апостолів

  Предмет вивчає продовження служіння Ісуса через роботу Духа Святого в зародженні Церкви та її поширенні. Особливу увагу приділено розгляду основних подій книги, а також дослідженню географії та хронології поширення християнства від Єрусалима до Рима.

 • Християнська апологетика

  Предмет покликаний поглибити розуміння необхідності логічного обґрунтування своїх переконань, а також набути вміння конструктивно полемізувати з людьми протилежних поглядів. Увагу предмету приділено епістемологічним питанням апологетики, світоглядним питанням, взаємодії науки й релігії, розвитку діалогу в сучасному суспільстві та здатності розуміти й структурувати різноманітні світоглядні позиції.

 • Історія євангельського руху

  Предмет вивчає історію євангельсько-протестантського руху в Європі та Україні. Протягом курсу розглядаються три основні євангельські напрямки в Україні: баптисти, євангельські християни, п’ятидесятники. Події, ключові особи, становлення євангельсько-богословських традицій – основні теми дисципліни.

 • Церква і держава

  Предмет складається з двох блоків: перший розкриває особливості українського законодавства у сфері взаємодії держави та релігійних організацій. Другий блок розкриває шляхи та інструменти впливу церкви на державні структури з ціллю підняття рівня забезпечення справедливості та добробуту в суспільстві.

 • Богослов’я праці

  Предмет має на меті продемонструвати, як християнська віра може проявлятись на нашому робочому місці на прикладі книги пророка Даниїла.

 • Порівняльне богослов’я

  Предмет має на меті ознайомити студентів з богослов’ям, культурою та службовою практикою православної та католицької церкви, висвітлити хронологічні ти теологічні акценти східних та західних віросповідань.

 • Церква й суспільство

  Предмет простежує політичний вимір основних біблійних розповідей, закладаючи основу для розкриття таких питань: що таке церква та її соціальні образи й місія; політична позиція церкви в державі; що являє собою держава в її негативному й позитивному значенні; форми взаємин церкви з державою в сучасному світі.

 • Книга Одкровення Івана Богослова(Додаткова дисципліна)

  Метою даного курсу є богословсько-екзегетичне читання Одкровення Івана Богослова, яке покликане показати ширшу картину історії спасіння: драму протистояння Церкви та сил зла; дивовижного тріумфу Агнця та становлення Нового Неба і Нової Землі.

 • Грецька мова (Додаткова дисципліна)

  Предмет передбачає вивчення основ граматики давньогрецької мови на основі текстів різних книг Нового Завіту. Основна увага буде зосереджена на вивчення морфології та синтаксису

 • Історія сучасного богослов’я (Додаткова дисципліна)

  Ознайомити студентів з богословською протестантською та православною думкою в період кінця XIX століття – другої половини XX століття. Предмет покликаний сформувати розуміння ключових ідей, світоглядних парадигм та богословських вчень, створених мислителями та богословами протестантських та православних церков у зазначений період.

 • Євангеліє від Матвія (Додаткова дисципліна)

  Предмет пропонує богословсько-наративне прочитання Євангелії, яке відповідає на фундаментальний виклик визначення основи віри та ідентичності новоутвореної спільноти (еклесії), відповідаючи на питання: у якому сенсі Ісус був Месією? Такий спосіб прочитання Євангеліє від Матвія матиме і практичний вимір, відповідаючи на сучасні виклики, які постають перед церквою.

 • Книги мудрості (Додаткова дисципліна)

  Предмет спрямовано на глибоке вивчення необхідних для ефективного служіння біблійних принципів, що їх можна знайти в книгах Притчі Соломона, Екклезіаста, Йова та Пісні Пісень. Окрім цього, досліджуються історико-культурні та богословські особливості цих творів.

Як стати студентом?

Треба зробити 7 кроків

01

Складіть Національний мультипредметний тест (НМТ-2024)

Усі деталі про реєстрацію й процес складання тесту шукайте за посиланням
02

Створіть особистий електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)

Електронний кабінет в базі ЄДЕБО дає можливість вступникам подати заяви й документи для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня. Прийом заяв і документів від вступників відбудеться з 19 до 31 липня.

Усі деталі за посиланням
03

Напишіть мотиваційний лист

Під час реєстрації електронного кабінету додайте мотиваційний лист до вашої заяви. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв на вступ». Вимоги до написання й оформлення мотиваційного листа дивіться в документі «Правила прийому до Української євангельської теологічної семінарії», який розміщений нижче на цій сторінці.

04

Надішліть заяву на співбесіду з приймальною комісією

Для участі у співбесіді ви маєте зареєструватися через електронний кабінет вступника на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/. Реєстрація відбудеться з 3 до 25 липня. Співбесіди відбуватимуться з 7 до 31 липня.

05

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Анкета абітурієнта
06

Отримайте рекомендацію

Вам треба отримати 2 рекомендації. Надішліть пастору вашої помісної церкви й безпосередньому керівнику вашого служіння відповідне посилання, щоб вони заповнили вам рекомендацію.

Рекомендація пастора або керівника служіння
07

Дізнайтеся про рекомендацію до вступу

За допомогою бази ЄДЕБО ми отримаємо вже сформовані списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів та оприлюднимо їх на сайті УЄТС після 9 серпня. Ви також можете дізнатися, чи рекомендовано вас до вступу, у своєму електронному кабінеті.

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Секісов Валерій Юрійович

• Декан факультету Богослов’я та християнського служіння, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
•Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
•Викладач історії України, християнської етики, історії богословської думки
•Пастор церкви «Філадельфія», Церква християн віри євангельської України, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Михайло Багнюк

• Юрист-практик
• Магістр права
• Викладач профільної навчальної дисципліни «Юридичне забезпечення діяльності релігійних організацій» для студентів денної форми навчання Української євангельської теологічної семінарії

Детальніше про викладача
photo-rector

Савчук Микола Володимирович

• Магістр за напрямом «Журналістика», Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Київ, Україна
• Викладач предметів: Формування та ріст церкви, Священнодії
• Єпископ, пастор церкви «Спасіння», Духовний центр християн віри євангельської

Детальніше про викладача
photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Секісов Валерій Юрійович

• Декан факультету Богослов’я та християнського служіння, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
•Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
•Викладач історії України, християнської етики, історії богословської думки
•Пастор церкви «Філадельфія», Церква християн віри євангельської України, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Михайло Багнюк

• Юрист-практик
• Магістр права
• Викладач профільної навчальної дисципліни «Юридичне забезпечення діяльності релігійних організацій» для студентів денної форми навчання Української євангельської теологічної семінарії

Детальніше про викладача
photo-rector

Савчук Микола Володимирович

• Магістр за напрямом «Журналістика», Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Київ, Україна
• Викладач предметів: Формування та ріст церкви, Священнодії
• Єпископ, пастор церкви «Спасіння», Духовний центр християн віри євангельської

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Якби не навчання в семінарії, я б зробила мільйони помилок, замість тих тисяч, які я постійно...

Наталя Артеменко

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Я дізнався про УЄТС від своїх друзів і служителів церкви, дуже багато чув гарних і позитивних...

Владислав Савка

Випускник програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Чому я вирішила навчатись в УЄТС? Щоб утвердити своє покликання та обрання (2 Петр. 1:10). Я...

Олена Дулєпа

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Я вирішила навчатися в УЄТС, тому що мене завжди захоплювало глибоке вивчення Біблії та можливість...

Софія Кравчук

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Бажання навчатися в семінарії було зумовлено кількома факторами: по-перше, я хотів мати більше...

Олександр Ухнарь

Випускник програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Шевчук Павло Вікторович

pavlo.shevchuk@uets.net
+380 93 931 84 73

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини