Прикладне богослов’я. Заочна форма

Диплом бакалавра
Заочна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета програми

Спорядити християн необхідними ґрунтовними знаннями та навичками в сфері богослов'я, біблеїстики та цілісної місії. Залучити християн до різноманітних служінь, здійснюючи Божу місію в контексті помісної церкви та суспільства.
Заочна форма навчання дає можливість здобути якісну богословську освіту тим, хто вже має повну зайнятість на роботі чи в церковному служінні, не залишаючи своєї сфери діяльності.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для молоді, яка бачить себе у церковному служінні чи роботі у християнських організаціях;
 • Для служителів, які хочуть вдосконалювати своє служіння;
 • Для тих, хто бажає поширювати Боже Царство та трансформувати різні сфери суспільства через професійну діяльність.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви
 • Атестат про повну середню освіту

Тривалість і розклад навчання

 • Заочна форма навчання;
 • Диплом бакалавра богослов’я – 4 роки;
 • 3 сесії на рік тривалістю 2 тижні.

Вартість навчання

 • Внесок студента: 15 150 грн
 • Навчання – 7 200 грн/рік
 • Проживання – 3 300 грн/рік
 • Харчування – 4 650 грн/рік

Результати навчання

Характер

 • Посвята Богу та слідуванню за Христом;
 • Повага та турбота про ближнього;
 • Бажання служити іншим своїми дарами;
 • Доброчесність та відповідальність у праці.

Знання

 • Знання основних принципів тлумачення Біблії;
 • Цілісне розуміння біблійної історії спасіння;
 • Знання основних християнських доктрин;
 • Знання історії християнства та основних християнських традицій в Україні.

Навички

 • Здатність аналізувати й критично оцінювати інформацію;
 • Уміння формувати думку й передавати її через проповідь, викладання, публічний виступ, письмові тексти;
 • Володіння інструментами дослідження біблійного тексту;
 • Уміння інтегрувати богословські знання в професійну діяльність.

Програма навчання

 • Основи науково-дослідної роботи

  Предмет покликаний сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, предмет розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Огляд Старого Завіту

  Предмет направлено на формування чіткого розуміння основних характеристик та змісту книг Старого Завіту, представлення ключових богословських тем старозавітних книг та їхній зв’язок з книгами Нового Завіту.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Предмет охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Огляд Нового Завіту

  Базовий предмет, який допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу курсу сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Теологія та бібліологія

  Предмет розкриває базові питання: що таке «богослов’я», його актуальність; напрями, взаємозв’язок богослов’я між богослов’ям та іншими дисциплінами; різноманітність спектра історичних підходів до богослов’я. У межах предмета розкриваються питання, як-от: триєдність Бога, атрибути Бога, Його творча роботу, природа Об’явлення та роль Писання для богопізнання.

 • Лідерство

  Протягом предмету розглядається коротка історія вивчення підходів до лідерства, включно з оглядом сучасних теорій. Предмет ґрунтується на припущенні, що немає єдиного розуміння й типу лідерства, натомість у різні періоди панує суспільний запит на той чи інший тип лідера.

 • Відновлення особистості

  Предмет ознайомлює студентів з питаннями походження людини та її базовими потребами, щоб навчити студента, як допомогти людині жити згідно з біблійним вченням. Курс розкриває походження таких емоційних розладів, як занепокоєння, почуття неповноцінності, низька самооцінка, та вказує на універсальну людську потребу в захищеності й значущості.

 • Християнська духовність

  Предмет націлено на духовне формування людини з огляду на євангельські традиції. Матеріал предмета гармонійно поєднує вивчення богослов’я та християнських духовних практик. Особливу увагу зосереджено на таких практиках: пошук Бога, молитва, роздуми над Святим Письмом, наставництво, пост, усамітнення тощо.

 • Місіологія

  Предмет споряджає студента знаннями та навичками для участі в Божій місії у світі. Зміст предмета охоплює такі теми: біблійне вчення про Божу місію; історія місії церкви; міжкультурне служіння; організація місіонерських проєктів; розвиток місійного служіння церкви; фандрейзинг та інші.

 • Вступ до психологічного консультування

  Предмет спрямовано на освоєння основ психологічного консультування, формування навичок психологічного консультування; ознайомлення з послідовністю дій консультанта в процесі консультування; окреслюються етапи вироблення базових навичок ведення консультування з використанням різних прийомів для отримання інформації про особу та її проблеми.

 • Антропологія та хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Історія Ранньої та Середньовічної Церкви

  Предмет вивчає історію християнства в період від дня П’ятидесятниці до офіційного поділу на Західну й Східну церкви. Предмет окреслює зовнішні та внутрішні проблеми, із якими церкві довелося зустрітися; розглядаються причини виникнення та історія розвитку чернецтва, християнського богослов’я, шкіл, Папства тощо.

 • Принципи служіння церкви

  Предмет розглядає різні аспекти церковного служіння, їхні цілі, завдання та основні принципи реалізації. Предмет має на меті розкрити ці теми крізь призму багатолітнього досвіду служителів церкви. Курс розділено на кілька основних тематичних блоків: церковне богослужіння, організація та розвиток церкви; різні напрямки служіння церкви, життя служителя, робота в команді тощо.

 • Шлюб і сім’я

  Предмет покликаний ознайомити з принципам побудови здорових повноцінних стосунків, основними підходам до роботи з сім’ями та молодими парами, а також окреслити широкий спектр проблем, із якими стикається сучасна сім’я, та методами їх вирішення.

 • Христологія та Сотеріологія

  Предмет присвячено розгляду серцевини християнської віри – вчення про Христа та спасіння. Предмет формує цілісне здорове розуміння Божої спасительної роботи, яку Отець звершив і звершує через Христа та Духа Святого. У межах предмета проводиться аналіз і порівняння різних поглядів на спасіння та його аспекти.

 • Біблійна пневматологія

  Предмет розглядає природу та роботу Святого Духа у Старому й Новому Завітах. Основну увагу приділено розкриттю божественної природи Духа в контексті одкровення про Триєдиного Бога, а також питанню застосування «біблійної пневматології» в сучасній церкві, зважаючи на її віру та практику.

 • Релігієзнавство

  Предмет споряджає студентів знаннями про сутність релігії, її роль у суспільстві, головні вірування та практики світових і національних релігій а також новітніх релігійних рухів. Особлива увага приділяється питанню діалогу та свідоцтва представникам інших вірувань.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо.

 • Послання до Римлян

  Предмет пропонує аналітичне та екзегетичне вивчення Послання до Римлян з можливим його застосуванням у сучасному житті християнина. Головну увагу предмета приділено таким темам: правдивість Євангелія, гріховність людини, порятунок, виправдання, віра, життя в Дусі, дилема закону й християнської свободи тощо.

 • Перше й Друге послання до Коринтян

  Предмет передбачає розгляд передумов написання Павлом Першого й Другого послання до Коринтян та екзегетичний аналіз тексту з акцентом на застосування тексту як в особистому житті людини, так і в помісній християнській спільноті.

 • Історія Реформації

  Предмет вивчає історію церкви часів Пізнього Середньовіччя й Реформації. Центральне місце займає розгляд культурних, релігійних, політичних та економічних причин і передумов Реформації, а також її наслідків. Предмет має практичне застосування: історичні уроки та висновки, що залишаються актуальними й для сьогодення.

 • Еклезіологія та Есхатологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох предметів християнського богослов'я: вчення про Церкву та про останні часи. Увагу зосереджено на визначенні сутності, призначення й цілей християнської церкви, а також на формах її управління. Крім того, вивчаються події «останніх часів», різні підходи до їхнього тлумачення та застосування в житті церкви.

 • Принципи церковного росту

  Предмет має на меті продемонструвати головні чинники, що впливають на зростання церкви та виконання її місії. Особливу увагу зосереджено на вивченні новітніх методів донесення Євангелія та принципів організації ефективного церковного служіння в сучасному українському контексті. Курс складається з окремих семінарів, які проводять досвідчені служителі.

 • Дії Апостолів

  Предмет вивчає продовження служіння Ісуса через роботу Духа Святого в зародженні Церкви та її поширенні. Особливу увагу приділено розгляду основних подій книги, а також дослідженню географії та хронології поширення християнства від Єрусалима до Рима.

 • Книги мудрості в пасторському служінні

  Предмет спрямовано на глибоке вивчення необхідних для ефективного служіння біблійних принципів, що їх можна знайти в книгах Притчі Соломона, Екклезіаста, Йова та Пісні Пісень. Окрім цього, досліджуються історико-культурні та богословські особливості цих творів.

 • Християнська апологетика

  Предмет покликаний поглибити розуміння необхідності логічного обґрунтування своїх переконань, а також набути вміння конструктивно полемізувати з людьми протилежних поглядів. Увагу предмету приділено епістемологічним питанням апологетики, світоглядним питанням, взаємодії науки й релігії, розвитку діалогу в сучасному суспільстві та здатності розуміти й структурувати різноманітні світоглядні позиції.

 • Історія євангельського руху

  Предмет вивчає історію євангельсько-протестантського руху в Європі та Україні. Протягом курсу розглядаються три основні євангельські напрямки в Україні: баптисти, євангельські християни, п’ятидесятники. Події, ключові особи, становлення євангельсько-богословських традицій – основні теми дисципліни.

 • Історія та вчення православної церкви

  Предмет розкриває історію, культуру та особливості обрядової практики Православної Церкви. Особливий акцент зроблено на історії взаємин православ’я та євангельського руху, а також державно-церковним відносинам.

 • Богослов’я трудової діяльності

  Предмет має на меті продемонструвати, як християнська віра може проявлятись на нашому робочому місці на прикладі книги пророка Даниїла.

 • Церква й суспільство

  Предмет простежує політичний вимір основних біблійних розповідей, закладаючи основу для розкриття таких питань: що таке церква та її соціальні образи й місія; політична позиція церкви в державі; що являє собою держава в її негативному й позитивному значенні; форми взаємин церкви з державою в сучасному світі.

 • Пасторське богослов'я

  Предмет розглядає основні пасторські теми в посланнях Павла; вивчає моделі священницького й левитського служінь для розуміння принципів адміністрування церковної роботи; представляє основні риси пасторської культури; пропонує практичні поради, як створити сімейну атмосферу в церкві для пасторського піклування в духовному формуванні.

 • Книга Одкровення Івана Богослова

  Метою даного курсу є богословсько-екзегетичне читання Одкровення Івана Богослова, яке покликане показати ширшу картину історії спасіння: драму протистояння Церкви та сил зла; дивовижного тріумфу Агнця та становлення Нового Неба і Нової Землі.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

Anketa
01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Заповнити анкету
02

Отримайте рекомендацію

вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

Отримати рекомендацію
03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

Скласти екзамен
04

Приїжджайте на співбесіду з приймальною комісією

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Ткаченко Ростислав Юрійович

• Доктор богослов’я, Національний педагогічний...

 
ОСВІТА
 


2019 р. – Національний педагогічний університет імені М. П....

Детальніше про викладача
photo-rector

Савчук Микола Володимирович

• Магістр за напрямом «Журналістика», Національний...

ОСВІТА


2005 р. – Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Київ.

...

Детальніше про викладача
photo-rector

Панич Олексій Олегович

• Доктор філософських наук, Інститут філософії НАНУ, Київ,...

ОСВІТА


2009 р. –  Інститут філософії НАНУ, Київ, Україна.

Кваліфікація: Доктор....

Детальніше про викладача
photo-rector

Ніколаєв Володимир Анатолійович

• Магістр богослов’я, Київська богословська семінарія,...

ОСВІТА


2014 р. – Київска богословська семінарія, Київ, Україна.

Кваліфікація:...

Детальніше про викладача
photo-rector

Ткаченко Ростислав Юрійович

• Доктор богослов’я, Національний педагогічний...

 
ОСВІТА
 


2019 р. – Національний педагогічний університет імені М. П....

Детальніше про викладача
photo-rector

Савчук Микола Володимирович

• Магістр за напрямом «Журналістика», Національний...

ОСВІТА


2005 р. – Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Київ.

...

Детальніше про викладача
photo-rector

Панич Олексій Олегович

• Доктор філософських наук, Інститут філософії НАНУ, Київ,...

ОСВІТА


2009 р. –  Інститут філософії НАНУ, Київ, Україна.

Кваліфікація: Доктор....

Детальніше про викладача
photo-rector

Ніколаєв Володимир Анатолійович

• Магістр богослов’я, Київська богословська семінарія,...

ОСВІТА


2014 р. – Київска богословська семінарія, Київ, Україна.

Кваліфікація:...

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Якби не навчання в семінарії, я б зробила мільйони помилок, замість тих тисяч, які я постійно...

Наталя Артеменко

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Я дізнався про УЄТС від своїх друзів і служителів церкви, дуже багато чув гарних і позитивних...

Владислав Савка

Випускник програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Чому я вирішила навчатись в УЄТС? Щоб утвердити своє покликання та обрання (2 Петр. 1:10). Я...

Олена Дулєпа

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Я вирішила навчатися в УЄТС, тому що мене завжди захоплювало глибоке вивчення Біблії та можливість...

Софія Кравчук

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Бажання навчатися в семінарії було зумовлено кількома факторами: по-перше, я хотів мати більше...

Олександр Ухнарь

Випускник програми "Прикладне богослов'я", заочна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Шевчук Павло Вікторович

pavlo.shevchuk@uets.net
+380 93 931 84 73

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42

Підпишіться на новини