Становлення

Сертифікат
Денна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета програми

Програма покликана створити для християнської молоді умови, в яких вона може зміцнитись у вірі, соціалізуватись, отримати досвід самостійного життя та базову підготовку для подальшого навчання.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для випускників шкіл, які хочуть краще визначитись у подальшому навчанні;
 • Для молодих людей, які хочуть осмислити свою віру та отримати базові знання з богослов’я;
 • Для тих, хто хоче краще зрозуміти своє покликання як частину місії Бога.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви;
 • Атестат про повну середню освіту.

Тривалість та форма навчання

 • Денна форма навчання;
 • Сертифікат – 1 рік;
 • Можливість продовження навчання на програмі «Прикладне богослов’я». Бакалавр богослов’я з другого курсу.

Результати навчання

Характер

 • Становлення в християнській вірі та етиці;
 • Духовна й емоційна стабільність;
 • Відповідальність.

Знання

 • Базові знання принципів критичного мислення та аналізу;
 • Знання основних принципів тлумачення Біблії;
 • Розуміння основних християнських доктрин;
 • Розуміння основних принципів духовних практик.

Навички

 • Здатність користуватися основними принципами тлумачення Біблії;
 • Здатність формувати думку та комунікувати її;
 • Уміння керуватись християнськими етичними цінностями;
 • Уміння здійснювати основні духовні практики.

Програма навчання

 • Українська мова

  Предмет допомагає набути умінь і навичок професійного спілкування українською мовою на граматичному, лексичному та стилістичному рівнях.

 • Історія України та української культури

  Предмет покликаний розкрити та проаналізувати історію самоусвідомлення українського народу, особливості передумов злетів та падінь українського державності, а також оглянути основні етапи розвитку національної культури.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Курс охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо

 • Огляд Нового Завіту

  Предмет допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Старий Завіт

  Предмет допомагає сформувати загальну картину старозавітної епохи. Предмет розглядає культуру Давнього Сходу як чинника, що впливає на розуміння послання Старого Заповіту; хронологічну послідовність старозавітних подій; а також питання богонатхненності, канону, авторства, часу й місця походження біблейських книг, інтерпретації тексту.

 • Сучасні технології в освіті

  Предмет направлено на освоєння студентами сучасний технологічних можливостей в освіті, які є якісним додатком для кращої реалізації результатів дослідження, засвоєння навчального матеріалу та його презентації.

 • Принципи організації науково-дослідної роботи

  Предмет покликаний сформувати дослідницькі навички в сфері богослов’я та церковного служіння. З одного боку, предмет розглядає роль дослідження в академічному й духовному житті віруючого, піднімаючи такі питання: «Що означає досліджувати та критично мислити?»; «Яку роль відіграють знання?»; «Який взаємозв’язок існує між вірою та розумом?». З іншого боку, курс приділяє увагу технічним правилам написання дослідницьких робіт та відгуків.

 • Іноземна мова

  Предмет розвиває уміння та навички володіння англійською мовою на належному рівні, по-перше, для використання англомовних джерел в академічних дослідженнях, по-друге, для уміння презентувати ключові ідеї своїх досліджень / проповідей.

 • Педагогіка

  Предмет передбачає систематизацію знань про навчання та виховання як педагогічних процесів становлення особистості. Протягом вивчення предмета розкриваються форми, методи, засоби навчання й виховання, а також формуються навички планування та організації освітньої роботи відповідно до основних педагогічних закономірностей та принципів.

 • Філософія

  Протягом вивчення предмета студенти розглядатимуть і аналізуватимуть низку ключових філософських текстів від класичних і до сучасних. Предмет дає можливість самостійно ознайомитися з філософськими текстами й здійснити їхній якісний аналіз через дискусію.

 • Життя Ісуса Христа

  Предмет Життя Ісуса Христа пропонує наративно-богословський підхід до вивчення чотирьох канонічних Євангелій. Вони розглядаються на фоні трьох тісно переплетених контекстів: юдейського, раннього християнського та політичного (Римська імперія).

 • Ісагогіка Старого Завіту

  Предмет направлено на формування чіткого розуміння основних характеристик та змісту книг Старого Завіту, представлення ключових богословських тем старозавітних книг та їхній зв’язок з книгами Нового Завіту.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу курсу сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Церковна праксеологія

  Предмет націлений на духовне формування людини з огляду на євангельські традиції. У матеріалах предмета гармонійно поєднується вивчення богослов’я та християнських духовних практик. Особливу увагу зосереджено на таких практиках: пошук Бога, молитва, роздуми над Святим Письмом, наставництво, пост, усамітнення тощо.

 • Вступ до богослов’я

  Предмет має фундаментальне значення у формуванні розуміння сутності та завдань богослов’я. Предмет зосереджено на розгляді таких ключових питань: предмет, мета, джерела, метод та види богослов’я, його формування та формулювання в минулому, і як воно має розвиватися в межах сучасності.

 • Іноземна мова

  Предмет розвиває уміння та навички володіння англійською мовою на належному рівні, по-перше, для використання англомовних джерел в академічних дослідженнях, по-друге, для уміння презентувати ключові ідеї своїх досліджень / проповідей.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

Anketa
01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Заповнити анкету
02

Отримайте рекомендацію

вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

Отримати рекомендацію
03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

Пройти тест
04

Приїжджайте на співбесіду з приймальною комісією

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Флюгрант Сергій Леонідович

• Старший викладач кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр гуманітарних наук, Манчестерський університет, Манчестер, Велика Британія
• Викладач герменевтики, гомілетики, послання до Римлян, 1–2 послання до Коринтян, біблійної пневматології, грецької мови
• Пастор церкви «Скинія», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
photo-rector

Токар Джошуа

• Директор послуг англійської мови • Магістр філології • Викладач англійської мови • Місіонер з організації «WorldVenture»

Детальніше про викладача
photo-rector

Тацюн Радислав Іванович

• Доцент кафедри Богослов’я, асистент завідувача кафедри Богослов’я, відповідальний за денне відділення, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
• Викладач огляду старого завіту, лідерства в П’ятикнижжі, біблійної культури духовності
• Проповідник в Ірпінській Біблійній Церкві, Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Флюгрант Сергій Леонідович

• Старший викладач кафедри Богослов’я, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр гуманітарних наук, Манчестерський університет, Манчестер, Велика Британія
• Викладач герменевтики, гомілетики, послання до Римлян, 1–2 послання до Коринтян, біблійної пневматології, грецької мови
• Пастор церкви «Скинія», Українська Євангельська Церква, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
photo-rector

Токар Джошуа

• Директор послуг англійської мови • Магістр філології • Викладач англійської мови • Місіонер з організації «WorldVenture»

Детальніше про викладача
photo-rector

Тацюн Радислав Іванович

• Доцент кафедри Богослов’я, асистент завідувача кафедри Богослов’я, відповідальний за денне відділення, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
• Викладач огляду старого завіту, лідерства в П’ятикнижжі, біблійної культури духовності
• Проповідник в Ірпінській Біблійній Церкві, Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Перші дні страшно було без мами :-) Дуже було сумно без рідних, хотілось додому, або, навпаки, їх...

Аліна Філатова

Студентка програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Відчув велику потребу в фундаментальних знаннях щодо суті християнства та осмислення своєї віри,...

Микола Кукса

Студент програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Основною причиною мого вступу до УЄТС було бажання побудувати своє життя на міцному фундаменті,...

Анна Гайдар

Студентка програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Вступила в УЄТС, бо хотіла отримати освіту, необхідну для служіння в місії «Уікліф». Сам процес...

Наталія Комарова

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Я планую йти навчатися, а потім й працювати в сфері психології, тому розумів, що мені потрібен...

Артем Островерх

Випускник програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

В УЄТС якісна позаденомінаційна освіта. Запам’яталися ставлення викладачів до студентів;...

Вадим Короткін

Випускник програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Тацюн Радислав Іванович

radyslav.tatsiun@uets.net
+380 97 903 19 74

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини