Автор: Помазова О. В.

У статті розглядаються характерні особливості самотності, різниця між самотністю, ізоляцією та усамітненням. Аналізуються соціальні передумови виникнення самотності у зв’язку з розвитком суспільства, а також індивідуально-особистісні – у зв’язку з виділенням «Я-свідомості».

Ключові слова: самотність, феномен самотності, ізоляція, усамітнення, психічний стан.

"...За результатами опитування, проведеного Ю.М Швалб та О.В. Данчевою, серед різних за своїм соціальним становищем, статтю, освітою, віком людей, виявлено, що щодо останнього десятиріччя словами-символами у 83% відповідей були: «самотність», «відчуження», «особистість». Тому метою статті є здійснити теоретичний аналіз самотності як психологічного феномену..."

 

Прочитати або завантажити статтю у форматі PDF:

Samotnist-Psy-Pomazova.pdf