Помазова Оксана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кафедри психології • Кандидат психологічних наук (прирівнюється до доктора філософії), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди • Викладач психології

ОСВІТА

 • 2019 р. – ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

Кваліфікація: Кандидат психологічних наук, доктор філософії.

Спеціальність: Педагогічна та вікова психологія.

 • 2011 р. – Біблійний інститут церкви «Слово життя».

Сертифікат.

 • 2003 р. – Донецький інститут психології і підприємництва, Донецьк, Україна.

Спеціаліст.

Спеціальність: Психологія.

Кваліфікація: Психолог.

 • 2002 р. – Донецький інститут психології і підприємництва, Донецьк, Україна.

Кваліфікація: Бакалавр.

Спеціальність: Психологія.

ДОСВІД

 • 2017 р. Scientific development and achievement : Proceedings of the International Scientific Conference, Obuhiv. 1 December;

 • 2016 р. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукр. наук.-практ. конф;

 • 2016 р. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», присвячена Дню захисту дітей. УКУ, 34 червня;

 • 2016 р. III Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості», ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»;

 • 2016 р. Член Української спілки психотерапевтів, посвідчення № 433/16, Київський осередок;

 • 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція НАНР «Соціально-гуманітарні виклики»;

 • 2013 р. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. Науково-практична конференція молодих учених, присвячена 70-річчю визволення Харкова та Харківської області від німецько-фашистських загарбників. 

ПУБЛІКАЦІЇ     

 1. Одиночество как психологический феномен. // Наукові записки Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. Випуск 23. С. 206214.

 2. Помазова О.В. Исследование самооценки подростков с разным уровнем субъективного ощущения одиночества. // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – К.: Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. С. 103112. 

 3. Помазова О. В. Формирование самосознания и переживание одиночества в подростковом возрасте. Multidisciplinary scientific edition, 2017. Vol. 6. Р. 42–48.

 4. Помазова О. В. Результати дослідження самооцінки та рівня домагань підлітків з різним рівнем суб’єктивного переживання самотності. Scientific development and achievement : Proceedings of the International Scientific Conference, (St. Andrews, Scotland, UK, December 1, 2017). Obuhiv, 2017. Р. 77–84. 

 5. Помазова О. В. Результати дослідження самопізнання підлітків з різним рівнем суб’єктивного переживання самотності. // World Science: Multidisciplinary scientific edition. № 1(29) Vol.6, January 2018 C. 1419.

 6. Помазова О. В. Взаємозв’язок структурних компонентів самосвідомості із суб’єктивним переживанням самотності у підлітковому віці. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2019. Вип. 3, Т. 2. С. 65–69.

 7. Помазова О. В. Теоретичні аспекти самотності як суб’єктивного переживання. Психологія і особистість. Полтава, 2019. № 2. С. 118–127.

 8. Pomazova О. Psychological features of self-concept of the teenagers with subjective experience of loneliness. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. Харків, 2019. Вип. 61. С. 135–149.

 9. Помазова О. В. Дослідження ефективності програми розвитку самосвідомості у підлітків з суб’єктивним переживанням самотності. Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». 2019. № 6 (59). С. 141–156.

Підпишіться на новини