Анкета лідера команди для участі в «Майстерня соціального служіння»

Номер телефону

Назва церкви й союзу

Населений пункт

Перелік складу команди

Назва служіння

Інформація про служіння

Цільова аудиторія (на кого направлено) служіння

Історія служіння: коли почалося, як виглядало до війни, що робите зараз.

Опишіть мету й бачення розвитку вашого служіння. Чого б ви хотіли досягнути через 3 роки?

З якими викликами у служінні ви стикаєтеся?

Як вам може допомогти це навчання?

Які навички ви хотіли б здобути, щоб займатись служінням ефективніше?

Над яким проектом служіння плануєте працювати за допомогою "Майстерні соціального служіння"?

Посилання на сайт і соціальні мережі служіння

Анкета успішно заповнена!