Рекомендація пастора для абітурієнта “Месіанське богослов’я”, заочна форма навчання

ПІБ. абітурієнта

Ваша роль в церкві

Як довго Ви знайомі з абітурієнтом?

Як добре Ви його знаєте?

Як Ви вважаєте, чи присвятив абітурієнт своє життя Ісусові особисто?

Як абітурієнт бере участь в житті церкви?

В якому християнському служінні абітурієнт бере участь регулярно?

Які сильні сторони абітурієнта?

Які слабкі сторони абітурієнта?

Які особливі здібності є в абітурієнта?

Як абітурієнт впливає на оточення?

Чи є в абітурієнта риси характеру, що ускладнюють спілкування з людьми?

Будь ласка, вкажіть сімейні обставини, які можуть вплинути на навчання кандидата в УЄТС.

Інші коментарі, які характеризують кандидата

Яких змін Ви чекаєте від кандидата після закінчення УЄТС?

Як і де Ви плануєте задіяти кандидата після закінчення УЄТС?

Рекомендація надіслана!