Триває набір на навчання. Дізнайтеся подробиці!

 

Відповідно до бачення УЕТС, участь студентів в практичному служінні Церкві настільки ж важлива, як і сам академічний процес. Навчання в семінарії передбачає набуття не тільки академічних знань, а й практичних навичок.


Залучення кожного студента в практичне служіння має на меті перш за все допомогти йому активно розвиватися і утверджуватися в своєму покликанні, а також отримувати цінний досвід роботи в різних сферах християнського служіння, застосовуючи набуті знання. Крім того, що Практикум передбачає активне залучення студентів до процесу формування християнської спільноти, він надає їм широкі можливості участі в різноманітних служіннях і видах діяльності Церкви, релігійних організацій та місій, таких як:

 • відкриття нових церков,
 • євангелізації та місіонерство,
 • проповідь і вчення,
 • розвиток домашніх груп,
 • консультування,
 • прославлення,
 • реалізація соціальних проектів та ін.


Протягом усього періоду навчання служіння супроводжується персональним кураторством через особисті зустрічі з координатором практичного служіння. Такий підхід дозволяє студенту не тільки регулярно аналізувати різні аспекти своєї діяльності, а й, як результат, більш ефективно надавати допомогу помісним церквам і релігійним організаціям.


В ході реалізації зазначених цілей відбувається формування як християнського характеру, так і особистості в цілому. За успішне проходження курсу з практичного служіння студенту нараховується певна кількість академічних кредитів.


Студенти заочної форми навчання проходять студентський практикум в своїх помісних церквах і християнських організаціях, займаючись тими служіннями, в яких вони вже активно задіяні. На даний період багато студентів задіяні в таких служіннях, як відкриття  нових церков, проповідування, наставництво, музичне служіння, консультування в помісних церквах, а також в капеланському служінні на території бойових дій.

 


Студенти, які навчаються на програмах кафедри психології активно беруть участь в наданні психологічної допомоги людям, постраждалих внаслідок військових дій, а також служать в помісних церквах, допомагаючи людям в подоланні їх психологічних проблем.


Як відбувається наставництво

Служіння наставництва включає в себе двосторонній вплив. По-перше, воно передбачає менторство від УЕТС. Куратор практичного служіння проводить:

 • регулярні зустрічі зі студентами всіх курсів за календарним планом (кожне півріччя);
 • звітність студентів про практичне служіння 2 рази на рік;
 • відвідування служіння студентів;
 • збір свідчень;
 • збір звітів із практики та їх оцінювання.


По-друге, це служіння включає також менторство з боку помісної церкви або організації на чолі з пастором чи лідером служіння. Керівник практики з боку церкви:

 • допомагає ознайомитися з базою практики;
 • допомагає скласти план практики;
 • проводить індивідуальні зустрічі;
 • дає завдання;
 • складає звіт про проходження студентом служіння.


Як відбувається оцінювання студентського практикуму

1.За ступенем активності участі студента в служінні в помісній церкві.
2.На підставі звіту студента.


Звіт складається з двох частин:
перша частина заповнюється студентом,
друга - пастором / лідером.


В обох частинах необхідно вказати період звітності і дати відповіді на всі (без винятку) запитання. Друга частина звіту повинна бути передана з конвертом пастору церкви або лідеру служіння, якому підзвітний даний студент. Пастор / лідер повинен передати студенту заповнений звіт в запечатаному конверті (з метою конфіденційності). Зверніть увагу, що як в першій, так і в другій частині звіту оцінка за 10-бальною шкалою, а також підпис пастора\ лідера, якому підзвітний даний студент, обоязкові. Не повністю заповнений звіт будеповернуто студенту для доопрацювання.


Студент повинен надавати звіт координатору практичного служіння в кінці кожного семестру (для 1-го курсу I семестр дорівнює одній чверті року (листопад-січень), для 2-4 курсів I семестр охоплює період з липневої до початку січневої сесії, II семестр - з січня до початку липневої сесії).