Триває набір на навчання. Дізнайтеся подробиці!

Аспірант Національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Сертифікований психотерапевт GLE Österreich, Німеччина

Викладач психології

ПРЕДМЕТИ ВИКЛАДАННЯ

 • Вступ до спеціальності
 • Соціальна психологія
 • Педагогіка та педагогічна психологія
 • Основи психотерапії
 • Основи екзистенційного аналізу

 

МІЖНАРОДНА КВАЛІФІКАЦІЯ

2012 – 2018

Психотерапевтична програма GLE Österreich

The International Society for Psychotherapy (IFP)

The European Association of Psychotherapy (EAP)

The International Society of Depth Psychology, r.a.

Stuttgart, the Martin-Heidegger Society r.a

 

ОСВІТА В УКРАЇНІ

2011-2018

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

Напрям 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія»

Аспірант

 

2006-2011

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

Спеціальність «Психологія»

Магістр психології

Кваліфікація: психолог, викладач

2008

Test DaF Goethe Institut

Фаховий сертифікат із німецької мови, Niveau C2

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Давиденко І.І. Створення життєвої перспективи особистості з позиції соціального конструктивізму / І. Давиденко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім.. І. Огієнка Інституту психології ім.. Г. С. Костюка НАПН України. ‒ 2012. Вип. № 19. ‒ С. 157-166.
 2. Давиденко І.І. До питання конструювання життєвої перспективи особистості / І. Давиденко //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ‒ К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. ‒ Том. Х. ‒ Психологія навчання. Медична психологія. ‒ Вип. № 23. ‒  С. 150-159.
 3. Давиденко І.І. Футуристичний наратив як імпліцитний зміст картини розгортання майбутнього / І. Давиденко //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ‒ Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». ‒ К.: Гнозис, 2013. ‒ С. 134-141.
 4. Давиденко І.І. Особистість і безробіття: психологічний аналіз / І. Давиденко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. ‒ 2013. – Вип. 18. – Ч.1. (надіслано у видавництво).
 5. Давиденко И.И. Экзистенциальные аспекты переживания ситуации потери работы / И. Давиденко // Экзистенциальная традиция: Философия, психология, психотерапия. ‒ 2014. ‒ Вып. 24.

ДОПОВІДІ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. ХV Всеукраїнської наукової конференції для студентів і молодих науковців «Людина в силовому полі влади та ідеологій», (Львів, 27-28 квітня 2012 року.
 2. Перша міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, суспільство 2012» (ІCS-2012), «Наративний підхід у дослідженні інтерпретації інформаційних процесів», (Львів, 25-28 квітня 2012).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки і психології: проблеми, гіпотези, дослідження», «Життєва перспектива особистості: погляд соціального конструктивізму» (28-29 вересня 2012 року, Одеса).
 4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора), «Футуристичний наратив як імпліцитний зміст картини розгортання майбутнього (12-13 грудня 2013 року, Київ).
 5. Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної соціальної психології», «Актуальність вивчення життєвої перспективи безробітних» (25 березня 2014 року, м. Івано-Франківськ).

 

ПРОФЕСІЙНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-2018 – тренер у ГО "Школа Лідерів", м. Івано-Франківськ
2009-2018 – консультант в ВМГО "Студреспубліка"

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАХОДАХ
2009-2018 – участь у Міжнародному молодіжному таборі «Праця для миру» (Польща-Україна-Німеччина)
2010 рік – участь у молодіжному таборі «Крок до лідерства» (Фундація регіональних ініціатив).
2010 рік – участь у XII Міжнародній літній школі «Становище національних меншин в Східній Європі» (Польща)
2009-2010 рр. – участь у семінарі «Лідерство і команда. Розвиток комунального врядування Німеччини» Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців, м. Івано-Франківськ, за сприяння Фонду Ганса Зайделя)
2010 рік - участь у міжнародному волонтерському таборі «Бергвальдпроект» (Україна)
2010рік- участь у семінарі «Європейські цінності та орієнтири» (Фонд Конрада Аденауера)
2011 рік – участь у семінарі «Соціально справедливе місто» (Фонд Фрідріха Еберта)
2010-2011 рр. – участь у фестивалі тренінгових програм «Альфа-Фест»
2011 рік – участь у семінарі «Забезпечення впливу молоді на рішення місцевої влади шляхом участі у нормотворчості» (Фонд Фрідріха Еберта).
2011 рік – Форум-театр (Фонд Фрідріха Еберта).
2011-2012 рр. «Вища політична школа», Центр політичних студій та аналітики. За підтримки Фонду Конрада Аденауера та Фонду Богдана Гаврилишина.

 

СЛУЖІННЯ

 • Надання психологічної допомоги
 • Подолання психотравми
 • Служіння людям з особливими потребами