Триває набір на навчання. Дізнайтеся подробиці!

Доктор філософії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Завідувач кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Член Української спілки психотерапевтів
 • Завідувач кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін УЄТС
 • Психолог-консультант

 

ПРЕДМЕТИ ВИКЛАДАННЯ

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Практика психологічного консультування
 • Психологія конфлікту

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОСВІТА

 • Член Української спілки психотерапевтів з 31.12.2016р., посвідчення № 433/16, Київський осередок.

 

2009-2013
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків
Аспірант
Спеціальність «Педагогічна та вікова психологія»

 

2002-2003
Донецький інститут психології та підприємництва, м. Донецьк
Спеціаліст/Магістр з психології, спеціальність «Психологія»
Кваліфікація: психолог

 

1998-2002
Донецький інститут психології та підприємництва, м. Донецьк
Бакалавр з психології, спеціальність «Психологія»
Кваліфікація: психолог

 

Підвищення кваліфікації у Львівському проекті з дитячо-юнацької психотерапії з жовтня 2016 року.


ПУБЛІКАЦІЇ

 • Одиночество и формирование самосознания в подростковом возрасте. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19-20 жовтня 2012). – харків: ХНПУ, 2012. – С. 200-201. (тези доповіді, російська, англійська), 0,13 д.а.
 • Формирование самосознания подростка в современном обществе. // Областная научно-практическая конференція «Молодежь. Профессиональная ориентация. Проблемы трудоустройства и карьерного роста». - Донецк.
 • Формирование самосознания подростков в современной системе образования. // Науково-практична конференція молодих учених, присвячена 70-річчю визволення Харкова та Харківської області від німецько-фашистських загарбників. - жовтень, 2013.
 • Представление об одиночестве у подростков с разной степенью субъективного переживания одиночества. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НАНР «Соціально-гуманітарні виклики 2015 року», 9 червня 2015 р., Львів (заочна форма).
 • Уявлення про себе у підлітків з різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», присвячений Дню захисту дітей. – м. Львів, 3-4 червня, 2016 р., УКУ – С. 157-160 (заочна участь).
 • Взаємозв’язок соціометричного статусу з суб’єктивним відчуттям самотності у підлітковому віці. // Матеріали тез III Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості», м. Київ, 20 грудня 2016 р. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство». 2017. – С. 110-111.
 • Одиночество как психологический феномен. // Наукові записки Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. - Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. - Випуск 23. - С 206-214.
 • Исследование самооценки подростков с разным уровнем субъективного ощущения одиночества. // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – К.: Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. С. 103-112.

 

СЛУЖІННЯ

 • Духовно-психологічна підтримка людей, душепіклування
 • Член Церкви «Перемога»