• Кафедра психології

Триває набір на навчання. Дізнайтеся подробиці!

Кафедра орієнтована на психологічну підготовку християн, надання базових професійних знань, формування навичок психологічної допомоги окремій людині, сім’ї, групі людей у розв'язанні складних життєвих ситуацій, що виникли через надзвичайні обставини життя, кризи, хвороби, міжособистісні або внутрішньоособистісні конфлікти.

 

Діяльність душепіклувальника, консультанта, практичного психолога вимагає дотримання особливих принципів і правил етики, потребує особливої обережності через те, що у фокусі їхньої професійної діяльності перебуває внутрішній світ людини, її особистість. Тому найнеобхіднішою здатністю професійної реалізації консультанта, практичного психолога є талант спілкування, складовими якого є: спостережливість – уміння повністю і належно сприймати людину; інтуїція – уміння розуміти внутрішні властивості та особливості людини; емпатія – уміння співпереживати, здатність відчувати й розуміти іншу людину, бачити те, що відбувається, з її позиції, сприймати світ її очима; рефлексія – уміння аналізувати власну поведінку; вміння керувати собою і процесом спілкування.

 

Враховуючи ці особливості, кафедра супроводжує студента не тільки в професійному, а й в особистісному розвитку, сприяючи уздоровленню суспільства.

 

Навчальний процес організовано згідно з українськими та європейськими стандартами підготовки фахівців у галузі психології та психологічного консультування. Академічний процес спрямовано на діалогічну взаємодію студента з викладачем. Ефективне професійне зростання забезпечується завдяки унікальній можливості практикувати під наставництвом фахівців. У навчальному процесі використовуються наукові методи з урахуванням розуміння людини як створіння за образом та подобою Божою, єдності духа, душі та тіла.