Доктор філософії

Викладач історії Церкви

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОСВІТА

2013 – 2018

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Аспірант кафедри богослов'я

 

2014 – 2017

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Спеціаліст із релігієзнавства

 

2007 – 2009

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Спеціальність "Історії"

Кваліфікація: "магістр з історії"

2004 – 2008

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Спеціальність "Історії"

Кваліфікація: "бакалавр з історії"

Бакалавр з історії

 

1999 – 2001

Українська євангельська теологічна семінарія, м. Київ

Бакалавр мистецтв із богослов'я та пастирського служіння

СТАТТІ

 1. Борноволоков О. П’ятдесятницький рух серед слов’янської еміграції у США на початку 20-го століття/ О.В. Борноволоков//Християнська Думка/ Київ, 2003, №2 – С.52-71.
 2. Борноволоков О. Фактори, що вплинули на поширення п’ятидесятницького руху в Україні/О.В. Борноволоков// Християнська Думка, Київ, 2002, №1 –С.41-76.
 3. Борноволоков О. Вступ до історії місій Російсько-Польсько-Українського Союзу Євангельських християн Святої П’ятидесятниці у Східній Європі/О.В.
 4. Борноволоков//Християнська Думка/ Київ, 2003, №3 –С.81-90.
 5. Борноволоков О. Богословский взгляд на пастырское служение Дональда Джи через журнал «Приидет Примиритель»/О.В.Борноволоков//Христианская Мысль/ Киев, 2016, №9 –С.96-111.
 6. Борноволоков О. Євангельські християни Святої П'ятидесятниці/О.В. Борноволоков// П’ятидесятництво в Західній Україні: історія і сучасність. – Львів : Львівська Богословська Семінарія, 2015. – С.17.
 7. Борноволоков О. Богослов’я христиан Св.Пятидесятницы/ О. В. Борноволоков// Актуальні проблеми філософії та соціології / Гол. ред. С.В. Ківалов. 2017. – Вип. 18, Одесса. – С. 7-11.
 8. Борноволоков О. Учение о крещении Св. Духом Евангельских христиан Св.Пятидесятницы/ О. В. Борноволоков// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашеквич. – К.: “Видавництво “Гілея”, 2017. – Вип. 124, Київ. – С. 122-126.
 9. Борноволоков О. Життя і служіння англійського богослова Дональда Джи в Україні напередодні Другої світової війни/ О. В. Борноволоков//Вісник Дніпропетровського  університету. Серія: філософія, соціологія, політологія/ Гол. ред. Вятр Єжі. 2017.  Дніпро. – С.23-29.
 10. Борноволоков О. Установчий з'їзд Церков християн віри євангельської 1929 року: історико–релігієзнавчий аналіз/ О. В. Борноволоков // Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Збірник наукових праць за ред. А.Колодного та О.Горкуші // Українське релігієзнавство. – Вип. 83, Київ, 2017. – С. 116-123.
 11. Bornovolokov O. The Development of Pentecostalism in Russia and the Ukraine / Oleg Bornovolokov // European Pentecostalism / Oleg Bornovolokov. – Boston: Brill, 2011. – С. 261-292.
 12. Bornovolokov O. Slavik Pentecostal mission in the USA: Preface/ Oleg Bornovolokov // Modern Science/ – Praha, 2017,  №3 – С. 95-113.

 

СЛУЖІННЯ Й ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Започаткував Музей євангельського руху в УЄТС
 • Понад 20 років церковного служіння