Шановні випускники!

 

Тут ви можете завантажити документи щодо відновлення втрачених документів про навчання в УЄТС або ознайомитися з подробицями.

 

Завантажити інформацію щодо поновлення втрачених документів УЄТС

Порядок відновлення втрачених документів про закінчення освітньої програми УЄТС (сертифікат, диплом) та додатків до них (транскрипт, додаток до диплома, додаток до дипломів європейського зразка

Procedura-ponovlennya.pdf

 

Заява про відновлення втрачених документів про закінчення освітньої програми УЄТС

Zayava-ponovlennya.pdf

 

 

Порядок відновлення втрачених документів про закінчення освітньої програми УЄТС (сертифікат, диплом) та додатків до них (транскрипт, додаток до диплома, додаток до дипломів європейського зразка / Diploma Supplement)

 

1. Дублікати документа про закінчення освітньої програми УЄТС (сертифікат, диплом) та додатка до нього (трансткрипт, додаток до диплома) — далі: дублікати — УЄТС виготовляє в разі:

 

1.1 втрати, викрадення, знищення тощо документа;

 

1.2 пошкодження документа, що призвело до порушення його цілісності, зокрема до повного або часткового знищення інформації.

У дублікатах відтворюється вся інформація, що містилася у первинному документі про закінчення освітньої програми (про вищу освіту).

 

2. Дублікати виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було оформлено документи, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до Навчально-методичного відділу УЄТС.

 

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • дата народження;
 • серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство, а також місце проживання;
 • телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про закінчення освітньої програми (про вищу освіту);
 • назва документа, дублікат якого замовляється;
 • найменування відповідної освітньої програми, дата вступу до УЄТС та її закінчення;
 • причина замовлення дубліката;
 • інші відомості, що їх особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката;
 • згода на обробку персональних даних від особи, на ім’я якої замовляється дублікат;
 • якщо диплом ви отримували на дівоче/ попереднє прізвище/ ім’я, а на даний момент встигли його змінити, то необхідно додати копію вашого свідоцтва про укладення шлюбу/ зміну прізвища та/ або імені. Однак в дипломі залишиться ваше дівоче/ попереднє прізвище/ ім’я.

 

У разі замовлення дубліката відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 до заяви додаються довідки, які пояснюють причини замовлення дубліката, як-от:

 

1) довідка з поліції про те, що ви заявили про зникнення документів і що розшукові дії не дали результатів;

 

2) оголошення про втрату документів про закінчення освітньої програми УЄТС (сертифікат, диплом) та додатка до нього (трансткрипт, додаток до диплома), розміщене у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника, у котрому зазначають: назву; серію; номер та дату видачі документа; прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку було видано втрачений документ; найменування навчального закладу, що видав втрачений документ; та інформацію щодо визнання такого документа недійсним.

 

У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1.2 до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.

 

3. Відповідальна особа УЄТС, до якої надійшла заява про видачу дублікатів, протягом трьох робочих днів:

 • вносить уточнення (у разі необхідності), підтверджуючи відповідними документами;
 • формує та вносить інформацію, що відтворюється в дублікаті документів.

 

У дублікаті додатка до диплома (транскрипті) відтворюється інформація, отримана з бази даних УЄТС, оцінювальних табелів, що зберігаються в архівах УЄТС, залікової книжки (за наявності), у якій міститься інформація про виконання власником диплома освітньої програми УЄТС тощо.

 

У правому верхньому куті дублікатів, виготовлених згідно з підпунктами 1.1 – 1.2 пункту 1 цього Порядку, проставляється відмітка «Дублікат / Duplicate».

 

Дублікати виготовляються за формою (зразком), затвердженою УЄТС та чинною на дату видачі дубліката.

 

У дублікатах відтворюється найменування, яке мала УЄТС на дату закінчення семінарії випускником. Дублікат підписується керівником або іншою уповноваженою особою та скріплюється печаткою вищого навчального закладу із зазначенням дати підпису.

 

Дублікату присвоюється новий реєстраційний номер документа.

 

Виготовлення та видача дублікатів здійснюються Навчально-методичним відділом протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про закінчення освітньої програми УЄТС.

 

Інформація про видачу дублікатів вноситься до журналу реєстрації виданих документів про закінчення освітньої програми (про вищу освіту) та до бази даних УЄТС. З дати видачі дублікатів первинні документи втрачають чинність.

 

Додаток до диплома європейського зразка / Diploma Supplement може бути виданий за бажанням випускникам УЄТС, які здобули ступінь бакалавра або магістра до запровадження в УЄТС додатка до диплома європейського зразка (до 2017 року), з метою надання інформації для вступу у вищі навчальні заклади за кордоном.

 

Виготовлення дублікатів здійснюється за рахунок коштів фізичної особи, яка його замовляє.

 

 

Заява про відновлення втрачених документів про закінчення освітньої програми УЄТС

Завантажити у форматі PDF:

Zayava-ponovlennya.pdf