Pavlo Shevchuk

• Director of the non-residential Applied Theology Program, Ukrainian Evangelical Theological Seminary, Kyiv, Ukraine
• Doctor of Philosophy from the National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine
• Instructor of History of Ukraine and Ukrainian Culture, and Bibliology
• Pastor of God’s Will Church, Ukrainian Pentecostal Church, Kyiv, Ukraine

EDUCATION 

2019–2020 National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine

  • Qualification: Doctor of Philosophy

  • Speciality: Theology

2019 Evangelical Theological Faculty, Leuven, Belgium.

  • Speciality: Theology

2017–2019 –   National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine

  • Qualification: Master

  • Speciality: Religious Studies

2015–2018 – Slavic University of Washington, Kyiv, Ukraine

  • Speciality: Theology

2013–2017 –  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

  • Qualification: Bachelor

  • Speciality: History

 

EXPERIENCE

Since 2022 – Pastor of God’s Will Church, Kyiv, Ukraine

2019   co-planter of God’s Will Church, worship leader and member of the church council, Kyiv, Ukraine

2017–2018 co-organizer of the Sense discussion club, Kyiv, Ukraine 

2013  leader of a youth home Bible group and leader of youth ministry leader at Christian Hope Church, Kyiv, Ukraine

2011  – leader of a home Bible group for teens and leader of a worship team at Christian Hope Church, Kyiv, Ukraine

 

PUBLICATIONS

2020  – Шевчук П. В. Десакралізація держави як квазірелігійного конструкту в теології Вільяма Кавано. Гілея. 2020. № 152 (1). С. 229–232.

2020 – Шевчук П. В. Постліберальний проєкт Джона Мілбанка та Адріана Пабста. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2020. Вип. 41. С. 7480.

2020 – Шевчук П. В. Церква як «альтернативне політичне тіло» в теології Вільяма Кавано. Практична філософія. 2020. № 1 (75). С. 203–209.

2020 – Шевчук П. В. Краткое вступление в теологию радикальной ортодоксии. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warszawa, 2020. № 59, part. 3. S. 49–53.

2020  – Шевчук П. В. Радикальная ортодоксия: реинтерпретация традиции. Przegląd Naukowy. Lublin, 2020. № 1 (64). S. 90–101.

2019 – Шевчук П. В. Джон Мілбанк: онтологія миру як альтернатива нігілізму 16 сучасності. Гілея. 2019. № 8 (147). С. 172–177.

2017 – Шевчук П. В. Незавершена соціальна теорія Радикальної ортодоксії: християнський соціалізм, без соціалізму. Практична філософія. 2017. № 4 (66). С. 165–170.

2019  – Шевчук П. В. Релігійні війни як модерний міф. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Київ. С. 134136. (Випуск 27 (том 2)).

Subscribe to the news