Прикладне богослов’я. Денно-дистанційна форма

Ступінь бакалавра. Програма ліцензована Міністерством освіти і науки України
Програма акредитована Європейською радою з богословської освіти

Зв'язатись з нами

Мета програми

Спорядити християн необхідними ґрунтовними знаннями та навичками в сфері богослов'я, біблеїстики та цілісної місії. Залучити християн до різноманітних служінь, здійснювати Божу місію в контексті помісної церкви та суспільства.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для молоді, яка бачить себе в церковному служінні чи роботі в християнських організаціях;
 • Для служителів, які хочуть вдосконалювати своє служіння;
 • Для тих, хто бажає поширювати біблійні цінності та трансформувати різні сфери суспільства через професійну діяльність.

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви
 • Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Тривалість та форма навчання

 • денно-дистанційна форма навчання;
 • диплом бакалавра богослов’я – 4 роки;
 • 3 сесії на рік тривалістю 2 тижні.

Вартість:

 • навчання – 8 100 грн / рік;
 • проживання – 3 630 грн / рік;
 • харчування – 5 940 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • Духовна й емоційна зрілість;
 • Розуміння свого покликання та місії;
 • Відповідальність і підзвітність;
 • Постійна самоосвіта.

Знання

 • Знання основних принципів тлумачення Біблії;
 • Цілісне розуміння біблійної історії спасіння;
 • Знання основних християнських доктрин;
 • Знання історії християнства й основних християнських традицій в Україні.

Навички

 • Вміння тлумачити та аналізувати біблійні тексти;
 • здатність формувати й комунікувати думку через публічний виступ, викладання, наукові тексти;
 • Вміння організовувати, розвивати церковні служіння та інтегрувати знання в професійну діяльність;
 • Володіння навичками душепіклування;
 • вміння користуватись англомовними джерелами та висловлювати думку англійською мовою.

Програма навчання

 • Історія України та української культури

  Предмет покликаний розкрити та проаналізувати історію самоусвідомлення українського народу, особливості передумов злетів та падінь українського державності, а також оглянути основні етапи розвитку національної культури.

 • Герменевтика

  Предмет покликаний надати базові принципи інтерпретації біблійного тексту, сформувати збалансований підхід до тлумачення Писання та спонукати до самостійного вивчення Біблії. Предмет охоплює такі теми: історичний огляд тлумачення Святого Письма, різних підходів до його тлумачення; оцінку проблем, пов’язаних із тлумаченням Святого Письма та шляхи їхнього вирішення; визначення правильних та неправильних підходів до тлумачення Біблії.

 • Християнська етика

  Предмет передбачає ознайомлення з загальним поняттями етики та моралі, порівняння світських та біблійних етичних підходів, а також вивчення біблійної основи для вирішення практичних питань у різних областях етики. Особливу увагу приділено таким етичним питанням: розлучення й повторний шлюб, прийнятні й неприйнятні професії, прийнятне й неприйнятне мистецтво, участь у політичних рухах, інтелектуальна власність тощо

 • Вступ до Нового Завіту

  Предмет допомагає сформувати загальну цілісну картину новозавітні епохи та дає фундаментальні знання про кожну книгу Нового Завіту. Предмет складається з двох блоків: перший блок розглядає історичне, культурне та релігійне тло Нового Завіту; другий охоплює питання канону й тексту Нового Завіту, а також огляд кожної книги Нового Заповіту.

 • Вступ до Старого Завіту

  Предмет допомагає сформувати загальну картину старозавітної епохи. Предмет розглядає культуру Давнього Сходу як чинника, що впливає на розуміння послання Старого Заповіту; хронологічну послідовність старозавітних подій; а також питання богонатхненності, канону, авторства, часу й місця походження біблейських книг, інтерпретації тексту.

 • Принципи організації науково-дослідної роботи

  Предмет складається з двох частин. Перша частина покликана формувати дослідницькі навички студента та допомогти йому засвоїти правила оформлення дослідницьких робіт та відгуків. Друга частина покликана навчитися користуватись сучасними комп’ютерними технологіями, що сприяють написанню, оформленню та презентації результатів дослідження.

 • Іноземна мова

  Предмет розвиває уміння та навички володіння англійською мовою на належному рівні, по-перше, для використання англомовних джерел в академічних дослідженнях, по-друге, для уміння презентувати ключові ідеї своїх досліджень / проповідей.

 • Педагогіка

  Предмет передбачає систематизацію знань про навчання та виховання як педагогічних процесів становлення особистості. Протягом вивчення предмета розкриваються форми, методи, засоби навчання й виховання, а також формуються навички планування та організації освітньої роботи відповідно до основних педагогічних закономірностей та принципів.

 • Філософія

  Протягом вивчення предмета студенти розглядатимуть і аналізуватимуть низку ключових філософських текстів від класичних і до сучасних. Предмет дає можливість самостійно ознайомитися з філософськими текстами й здійснити їхній якісний аналіз через дискусію.

 • Життя Ісуса Христа

  Предмет Життя Ісуса Христа пропонує наративно-богословський підхід до вивчення чотирьох канонічних Євангелій. Вони розглядаються на фоні трьох тісно переплетених контекстів: юдейського, раннього християнського та політичного (Римська імперія).

 • Ісагогіка Старого Завіту

  Предмет направлено на формування чіткого розуміння основних характеристик та змісту книг Старого Завіту, представлення ключових богословських тем старозавітних книг та їхній зв’язок з книгами Нового Завіту.

 • Гомілетика

  Предмет направлено на засвоєння навичок створення біблійної, цікавої та актуальної для життя проповіді зі зрозумілою структурою. Головну увагу предмету сконцентровано на розвитку вміння знаходити ключову ідею уривка з Писання, будувати план проповіді, наповнювати її актуальним змістом й ілюстраціями.

 • Українська мова за проф. спрямуванням

  Предмет допомагає набути умінь і навичок професійного спілкування українською мовою на граматичному, лексичному та стилістичному рівнях.

 • Вступ до богослов’я

  Предмет має фундаментальне значення у формуванні розуміння сутності та завдань богослов’я. Предмет зосереджено на розгляді таких ключових питань: предмет, мета, джерела, метод та види богослов’я, його формування та формулювання в минулому, і як воно має розвиватися в межах сучасності.

 • Церковна праксеологія

  .

 • Ознайомча практика

  .

 • Риторика

  Мета предмету - відпрацювання навичок мови та ефективної взаємодії в ситуаціях, де ми усвідомлено ставимо цілі, заздалегідь плануємо будь-який вплив, прогнозуємо результат.

 • Психологія

  Предмет покликаний забезпечити богословів теоретичними знаннями з психології, психологічних закономірностей розвитку особистості від народження та психічних феноменів з погляду сучасних досягнень психологічної науки; оволодіння студентами методологічними засадами психології, методами психологічного дослідження.

 • Наука про релігію

  Предмет споряджає студентів знаннями про сутність релігії, її роль у суспільстві, головні вірування та практики світових і національних релігій, а також новітніх релігійних рухів. Особлива увага приділяється питанню діалогу та свідоцтва представникам інших вірувань.

 • Систематичне богослов’я: Теологія (Христологія)

  Предмет присвячено розгляду серцевини християнської віри – вченню про Христа. Курс формує цілісне, біблійне розуміння особистості Христа, Його природи та ролі в спасінні.

 • Перше й Друге послання до Коринтян

  Предмет передбачає розгляд передумов написання Павлом Першого й Другого послання до Коринтян та екзегетичний аналіз тексту з акцентом на застосування тексту як в особистому житті людини, так і в помісній християнській спільноті.

 • Прикладне богослов’я: Організація молодіжного служіння

  Предмет покликаний розкрити біблійні принципи молодіжного служіння, особливості служіння церкви і молодіжних лідерів у сучасній культурі та сформувати навички наставництва серед молоді.

 • Прикладне богослов’я: Формування та зростання церкви

  Предмет направлений на вивчення ключових принципів розвитку та зростання церкви. Головну увагу курсу зосереджено на чотирьох темах: церкви, досягнення нових людей, церковного служіння та церковного лідерства.

 • Історія Церкви: Рання й Середньовічна

  Предмет вивчає історію християнства в період від дня П’ятидесятниці до офіційного поділу на Західну й Східну церкви. Курс окреслює зовнішні та внутрішні проблеми, із якими церкві довелося зустрітися; розглядаються причини виникнення та історія розвитку чернецтва, християнського богослов’я, шкіл, Папства тощо.

 • Систематичне богослов’я: Антропологія та Хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Іноземна мова

  Предмет розвиває уміння та навички володіння англійською мовою на належному рівні, по-перше, для використання англомовних джерел в академічних дослідженнях, по-друге, для уміння презентувати ключові ідеї своїх досліджень / проповідей.

 • Церква й суспільство

  Предмет простежує політичний вимір основних біблійних розповідей, закладаючи основу для розкриття таких питань: що таке церква та її соціальні образи й місія; політична позиція церкви в державі; що являє собою держава в її негативному й позитивному значенні; форми взаємин церкви з державою в сучасному світі.

 • Послання до Римлян

  Предмет пропонує аналітичне та екзегетичне вивчення Послання до Римлян з можливим його застосуванням у сучасному житті християнина. Головну увагу предмета приділено таким темам: правдивість Євангелія, гріховність людини, порятунок, виправдання, віра, життя в Дусі, дилема закону й християнської свободи тощо.

 • Систематичне богослов’я: Теологія (Пневматологія)

  Предмет розглядає природу та роботу Святого Духа у Старому й Новому Завітах. Основну увагу приділено розкриттю божественної природи Духа в контексті одкровення про Триєдиного Бога, а також питанню застосування «біблійної пневматології» в сучасній церкві, зважаючи на її віру та практику.

 • Психологічне консультування

  Предмет спрямовано на освоєння основ психологічного консультування, формування навичок психологічного консультування; ознайомлення з послідовністю дій консультанта в процесі консультування; окреслюються етапи вироблення базових навичок ведення консультування з використанням різних прийомів для отримання інформації про особу та її проблеми.

 • Прикладне богослов’я: Основи богослужіння

  Предмет покликаний сформувати чітке цілісне уявлення про різні аспекти церковного служіння: формування, організацію та розвиток християнської спільноти. Предмет підкреслює важливість взаємозв’язків між різними аспектами церковного служіння та показує важливість поетапного формування й розвитку спільноти.

 • Історія Церкви: Реформація

  Предмет вивчає історію церкви часів Пізнього Середньовіччя й Реформації. Центральне місце займає розгляд культурних, релігійних, політичних та економічних причин і передумов Реформації, а також її наслідків. Предмет має практичне застосування: історичні уроки та висновки, що залишаються актуальними й для сьогодення.

 • Місіологія

  Предмет споряджає студента знаннями та навичками для участі в Божій місії у світі. Зміст предмета охоплює такі теми: біблійне вчення про Божу місію; історія місії церкви; міжкультурне служіння; організація місіонерських проєктів; розвиток місійного служіння церкви; фандрейзинг та інші.

 • Сучасні комунікації в церковному служінні

  Предмет розглядає основні пасторські теми в листах Павла. Вивчається модель священицького та левитського служіння для розуміння адміністрування церковної роботи; представляються основні риси пасторської культури; запропоновані практичні поради, як створити сімейну атмосферу в церкві для здійснення якісної пасторської турботи з духовного формування.

 • Соціальне вчення Церкви

  Предмет простежує політичний вимір основних біблійних розповідей, закладаючи основу для розкриття таких питань: що таке церква та її соціальні образи й місія; політична позиція церкви в державі; що являє собою держава в її негативному й позитивному значенні; форми взаємин церкви з державою в сучасному світі.

 • Систематичне богослов’я: Антропологія

  .

 • Історія Церкви: Реформація

  Предмет вивчає історію церкви часів Пізнього Середньовіччя й Реформації. Центральне місце займає розгляд культурних, релігійних, політичних та економічних причин і передумов Реформації, а також її наслідків. Предмет має практичне застосування: історичні уроки та висновки, що залишаються актуальними й для сьогодення.

 • Апологетика

  Предмет спрямовано на вивчення захисту віри, аналіз філософських і світоглядних передумов, та на побудову діалогу з сучасним суспільством. Увагу курсу приділено епістемологічним питанням апологетики, світоглядним питанням, взаємодії науки й релігії, розвитку діалогу в сучасному суспільстві та здатності розуміти й структурувати різноманітні світоглядні погляди.

 • Прикладне богослов’я: Лідерство

  Протягом предмету розглядається коротка історія вивчення підходів до лідерства, включно з оглядом сучасних теорій. Предмет ґрунтується на припущенні, що немає єдиного розуміння й типу лідерства, натомість у різні періоди панує суспільний запит на той чи інший тип лідера.

 • Шлюб і сім’я

  Предмет має на меті створити уявлення про біблійне баченя шлюбу та розуміння сімейних стосунків: їхнє авторство, задум, ролі, відповідальності, призначення. З одного боку, в предметі розглядається перспектива на шлюб в Старому та Новому заповітах, з іншого - практичні інструменти, навички та їхнє повсякденне застосування в стосунках чоловіка та дружини, батьків та дітей. Курс максимально практичний як для служителів, так і для членів церкви.

 • Міжнаціональні комунікації

  Предмет охоплює ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку культур; вивчення теорії та практики міжкультурної комунікації, методів міжкультурного, міжособового спілкування в різних культурах. Особливу увагу приділено ознайомленню з різними культурами, а також з основними методами служіння, проповіді Євангелія в відповідному культурному середовищі.

 • Юридичне забезпечення діяльності РО

  Предмет досліджує особливості правового регулювання діяльності релігійних організацій; окреслюється місце релігійних організацій у політичній системі суспільства, їхня особливість порівняно з іншими неприбутковими організаціями тощо.

 • Систематичне богослов’я: Еклезіолозіологія та Есхатологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох предметів християнського богослов'я: вчення про Церкву та про останні часи. Увагу зосереджено на визначенні сутності, призначення й цілей християнської церкви, а також на формах її управління. Крім того, вивчаються події «останніх часів», різні підходи до їхнього тлумачення та застосування в житті церкви.

 • Сучасні комунікації в церковному служінні

  Предмет присвячений складному питанню продуктивного використання сучасних засобів комунікації в церковному служінні і покликаний відповісти на наступні питання: як зробити церковну субкультуру зрозумілою в медіа каналах? Що потрібно враховувати для грамотного використання медіаканалів? Як покращити свою присутність в медіа каналах не кількісно а якісно? Які найбільший виклик для церкви в часи медіа?

 • Систематичне богослов’я: Сотеріологія

  Предмет присвячено розгляду серцевини християнської віри – вчення про Христа та спасіння. Предмет формує цілісне здорове розуміння Божої спасительної роботи, яку Отець звершив і звершує через Христа та Духа Святого. У межах предмета проводиться аналіз і порівняння різних поглядів на спасіння та його аспекти.

 • Історія євангельського руху

  Предмет вивчає історію євангельсько-протестантського руху в Європі та Україні. Протягом предмету розглядаються три основні євангельські напрямки в Україні: баптисти, євангельські християни, п’ятидесятники. Події, ключові особи, становлення євангельсько-богословських традицій – основні теми дисципліни.

 • Іноземна мова

  Предмет розвиває уміння та навички володіння англійською мовою на належному рівні, по-перше, для використання англомовних джерел в академічних дослідженнях, по-друге, для уміння презентувати ключові ідеї своїх досліджень / проповідей.

 • Конфліктологія

  Предмет покликаний закласти базові знання та навички як реагувати на конфліктні ситуації та досягати їх вирішення, а саме: дати розуміння поняття «конфлікт»; проговорити типи конфліктів, які найчастіше трапляються в рамках церковного служіння; яка динаміка конфліктів та як їх попереджувати? Які можливі стратегії їх вирішення, виходячи з біблійних принципів та життєвого досвіду.

Як стати студентом?

Треба зробити 7 кроків

01

Складіть Національний мультипредметний тест (НМТ-2024)

Усі деталі про реєстрацію й процес складання тесту шукайте за посиланням
02

Створіть особистий електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)

Електронний кабінет в базі ЄДЕБО дає можливість вступникам подати заяви й документи для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня. Прийом заяв і документів від вступників відбудеться з 19 до 31 липня.

Усі деталі за посиланням
03

Напишіть мотиваційний лист

Під час реєстрації електронного кабінету додайте мотиваційний лист до вашої заяви. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв на вступ». Вимоги до написання й оформлення мотиваційного листа дивіться в документі «Правила прийому до Української євангельської теологічної семінарії», який розміщений нижче на цій сторінці.

04

Надішліть заяву на співбесіду

Для участі у співбесіді ви маєте зареєструватися через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО. Реєстрація відбудеться з 3 до 25 липня. Співбесіди відбуватимуться з 7 до 31 липня.

05

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Анкета абітурієнта
06

Отримайте рекомендацію

Вам треба отримати 2 рекомендації. Надішліть пастору вашої помісної церкви й безпосередньому керівнику вашого служіння відповідне посилання, щоб вони заповнили вам рекомендацію.

Рекомендація пастора або керівника служіння
07

Дізнайтеся про рекомендацію до вступу

За допомогою бази ЄДЕБО ми отримаємо вже сформовані списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів та оприлюднимо їх на сайті УЄТС після 9 серпня. Ви також можете дізнатися, чи рекомендовано вас до вступу, у своєму електронному кабінеті.

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Секісов Валерій Юрійович

• Декан факультету Богослов’я та християнського служіння, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
•Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
•Викладач історії України, християнської етики, історії богословської думки
•Пастор церкви «Філадельфія», Церква християн віри євангельської України, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Михайло Багнюк

• Юрист-практик
• Магістр права
• Викладач профільної навчальної дисципліни «Юридичне забезпечення діяльності релігійних організацій» для студентів денної форми навчання Української євангельської теологічної семінарії

Детальніше про викладача
photo-rector

Патюк Юлія Олександрівна

• Психолог-практик, фізична особа-підприємець, Київ, Україна
• Магістрант психології, Міжнародна академія управління персоналом, Київ, Україна; бакалавр богослів’я, Біблійний коледж ім. Дж.Уеслі при духовному управлінні незалежних громад євангельських християн України, Київ, Україна
• Позаштатний викладач теорії і практики християнського консультування, основ патопсихології (клінічної психології), вступу у психологію груп, основ сімейного консультування, основ роботи з травмою
• Член церкви «Нове Життя», Собор незалежних євангельських церков, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Секісов Валерій Юрійович

• Декан факультету Богослов’я та християнського служіння, Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
•Доктор філософії, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, Україна
•Викладач історії України, християнської етики, історії богословської думки
•Пастор церкви «Філадельфія», Церква християн віри євангельської України, Ірпінь, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Михайло Багнюк

• Юрист-практик
• Магістр права
• Викладач профільної навчальної дисципліни «Юридичне забезпечення діяльності релігійних організацій» для студентів денної форми навчання Української євангельської теологічної семінарії

Детальніше про викладача
photo-rector

Патюк Юлія Олександрівна

• Психолог-практик, фізична особа-підприємець, Київ, Україна
• Магістрант психології, Міжнародна академія управління персоналом, Київ, Україна; бакалавр богослів’я, Біблійний коледж ім. Дж.Уеслі при духовному управлінні незалежних громад євангельських християн України, Київ, Україна
• Позаштатний викладач теорії і практики християнського консультування, основ патопсихології (клінічної психології), вступу у психологію груп, основ сімейного консультування, основ роботи з травмою
• Член церкви «Нове Життя», Собор незалежних євангельських церков, Київ, Україна

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Перші дні страшно було без мами :-) Дуже було сумно без рідних, хотілось додому, або, навпаки, їх...

Аліна Філатова

Студентка програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Відчув велику потребу в фундаментальних знаннях щодо суті християнства та осмислення своєї віри,...

Микола Кукса

Студент програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Основною причиною мого вступу до УЄТС було бажання побудувати своє життя на міцному фундаменті,...

Анна Гайдар

Студентка програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Вступила в УЄТС, бо хотіла отримати освіту, необхідну для служіння в місії «Уікліф». Сам процес...

Наталія Комарова

Випускниця програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Я планую йти навчатися, а потім й працювати в сфері психології, тому розумів, що мені потрібен...

Артем Островерх

Випускник програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

В УЄТС якісна позаденомінаційна освіта. Запам’яталися ставлення викладачів до студентів;...

Вадим Короткін

Випускник програми "Прикладне богослов'я", денна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Тацюн Радислав Іванович

radyslav.tatsiun@uets.net
+380 97 903 19 74

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини