Головна Державне визнання дипломів

 

Міністерство освіти і науки України відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти» здійснює процедуру державного визнання зазначених документів, виданих до 1 вересня 2018 року закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

 

 

Перелік необхідних документів

 

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

 

1.Заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка.

 

2.Клопотання релігійного центру (управління) (за наявності).

 

3.Засвідчені в установленому порядку:

 

 

 • копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;
 • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;
 • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;
 • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);
 • копія документа про повну загальну середню освіту;
 • {Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМУ № 595 від 09.08.2017}
 • копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);
 • {Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМУ № 595 від 09.08.2017}

 

4.Документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

 

Всі документи потрібно вкласти в папку-швидкозшивач.

 

 

Порядок розгляду документів

 

Розгляд поданих документів здійснюється комісією, склад якої затверджено наказом МОН від 15.07.2016 № 839 «Про утворення Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту».

 

Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання адміністративної послуги з визнання зазначених документів про вищу духовну освіту, виданих закладами вищої духовної освіти становить:

 

 • для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
 • для юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства.

 

Пошук реквізитів доходних рахунків | Державна казначейська служба України (treasury.gov.ua)

 

 

Інструкція для проплати за визнання документів

 • вказати прізвище, ім’я та по батькові власника документів;
 • в призначенні платежу потрібно зазначити: За визнання духовної освіти. Код відомчої організації 16 (Міністерство освіти і науки України);
 • код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг);
 • Розрахунковий рахунок UA058999980334189879016026001
 • нижче вказати суму -  51 грн.

Контакти

 

Міністерство освіти: 01135, м. Київ, Проспект Берестейський, 10, Відділ визнання духовної освіти (Лихошерст І.М.- секретар комісії).

 

Орлюк Олена Валентинівна — головний спеціаліст відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України.

 

o_orlyuk@mon.gov.ua

 

тел. (044) 481-32-72

 

Адреса деканату: admission@uets.net

Підпишіться на новини