Гординя Наталія Дмитрівна

• Заступник директора Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області та доцент кафедри психології Державного торговельно-економічного університету, Київ, Україна
• Кандидат психологічних наук, Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна
• Запрошений викладач із вікової психології, основ науково-дослідної роботи, конфліктології

ОСВІТА

2017–2021 рр. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації для психологів та психотерапевтів.

 • Спеціальність: Арттерапія, системна і сімейна психотерапія.

2017–2021 рр. – Державний торговельно-економічного університету, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації для психологів та психотерапевтів.

 • Спеціальність: Когнітивно-поведінкова, кризова психологія.

2017–2021 рр. – Університет банківської справи, Ополе, Вроцлав, Польща.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації для психологів та психотерапевтів.

 • Спеціальність: Когнітивно-поведінкова, кризова психологія.

2021 р. – Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Основні завдання органів соціального захисту населення територіальних громад щодо реалізації Закону України «Про соціальні послуги».

2018 р. – Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців при Київській обласній військовій адміністрації, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Ефективна робота кадрових служб. Щорічне оцінювання персоналу державної установи.

2018 р. – Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців при Київській обласній військовій адміністрації, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності  у державних організаціях та установах.

2017 р. – Університет банківської справи, Ополе, Польща.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Кризова психологія.

2016 р. – Міжнародний благодійний фонд  «Альянс громадського здоров’я» разом з Міністерством соціальної політики України, Інститутом соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Державною установою «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України», Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу.

2016 р. – Український інститут публічної політики, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Місце та роль управління змінами в системі державної служби для підтримки реформ в Україні.

2016 р. – Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Розвиток і забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні.

2015 р. – Інституті підвищення керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Спеціальність: Європейська інтеграція України у сучасний вимір.

2015 р. – Києво-Могилянська бізнес-школа, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Підвищення кваліфікації.

 • Спеціальність: Стратегічна ідея.

2012–2014 рр. Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Магістр.

 • Спеціальність: Державне управління.

2005–2006 рр. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Магістр.

 • Спеціальність: Психологія.

2001–2005 рр. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

 • Кваліфікація: Бакалавр.

 • Спеціальність: Психологія.

ДОСВІД

2017 р. –  і до цього часу – заступник директора закладу післядипломної освіти «Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області».

2020–2021 рр. – психолог-тренер у проєктах Програми Розвитку Організації Об’єднаних  Націй  для громад Донецької і Луганської областей;

2003 р. і донині – психолог-практик (напрями роботи: панічні атаки, ПТСР, депресивні розлади, переживання втрат, емоційне вигоряння, переживання клієнтом нормованих і ненормованих криз тощо);

2016 р. і донині – тренер із розроблених курсів для Центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за такими темами, як: «Ефективна комунікація та розвиток управлінських компетентностей»; «Клієнтоорієнтованість»; «Вирішення конфліктних ситуацій»; «Протидія стресовим ситуаціям і емоційному вигорянню при виконанні професійних обов’язків».

2016 р. і донині – доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету на 0,25 ставки (кризова та організаційна психологія);

2017–2019 рр. – тренер проєкту зі створення ЦНАП в рамках Програми «U-LEAD з Європою» (проводила виїзні дводенні тренінги у 12 територіальних громадах Київської, Житомирської, Сумської, Запорізької областей);

2015–2017 рр. – начальник науково-методичного відділу закладу післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Київської обласної державної адміністрації».

2014–2016 рр. – доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету на 0,25 ставки. Викладала «Психологію управління», «Вікову та педагогічну психологію», «Прикладні психологічні дослідження», «Актуальні проблеми когнітивної психології», «Соціальну психологію» за сумісництвом для Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету (для психологів);

2012–2015 рр. – головний спеціаліст департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України; 

2007–2012 рр. – головний спеціаліст департаменту інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України; 

2007–2012 рр. – аспірант відділення психології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету МОН України (заочна форма навчання);

2006–2007 рр. – науковий співробітник відділу методичного забезпечення Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України;

2005–2006 рр. – психолог Центру сім’ї при Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації (проводила навчання у Київській області в маленьких селах та селищах, районних центрах із жінками, які постраждали від домашнього насильства);

2003–2006 рр. – практичний психолог еколого-природничого ліцею №116 м. Києва.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

2020 р. – Гординя Н. Д.  Професійно важливі якості працівників органів державної влади/ Н. Д. Гординя // Науковий вісник Херсонського державного університету Вип. 3 : Психологічні науки / голов. ред. О.Є. Блинова. – Херсон, 2020. – С.177-187.

2013 р. – Обґрунтування критеріїв і показників впливу когнітивно-стильових характеристик на успішність роботи на тренажері майбутніх фахівців управління повітряним рухом / Н. Д. Гординя // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. 5 (36). С. 189-194.

2012 р. – Гординя Н. Д. Аналіз проблеми когнітивних стилів у наукових дослідженнях / Н. Д. Гординя // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2012. – Вип.. 1 (26). – С. 159-163.

2012 р. – Гординя Н. Д. Роль полезалежності-поленезалежності у професійній підготовці майбутніх фахівців управління повітряним рухом / Н. Д. Гординя  // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту імені Г. С. Костюка. – К. : НАУ, 2012. – Том X. – Вип. 21. – С. 42-51.

2011 р. – Гординя Н.Д. Психологічні аспекти професійної діяльності диспетчерів з управління повітряним рухом / Н. Д. Гординя // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2011. Вип. 1 (20). – С. 134-139.

Підпишіться на новини